karanteeni
Pattasten rehtori: "Valitettavasti kaikki eivät pidä maskia, eikä heitä voida pakottaa"

Pat­tas­ten reh­to­ri: "Va­li­tet­ta­vas­ti kaikki eivät pidä maskia, eikä heitä voida pa­kot­taa"

14.12.2020 16:00 2
Tilaajille
Kymmenen hyvinvointikuntayhtymän työntekijä karanteenissa: "He sattuvat olemaan keskeisiä toimijoita"

Kym­me­nen hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män työn­te­ki­jä ka­ran­tee­nis­sa: "He sat­tu­vat olemaan kes­kei­siä toi­mi­joi­ta"

17.03.2020 17:01
Tilaajille
Raahessa ensimmäinen koronavarotoimenpide: Merikadun koulun oireeton opettaja poissa koulusta tämän viikon ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi

Raa­hes­sa en­sim­mäi­nen ko­ro­na­va­ro­toi­men­pi­de: Me­ri­ka­dun koulun oi­ree­ton opet­ta­ja poissa kou­lus­ta tämän viikon yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tur­vaa­mi­sek­si

09.03.2020 15:38
Tilaajille
Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen, jos joutuu koronaviruksen takia karanteeniin

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­ha korvaa an­sion­me­ne­tyk­sen, jos joutuu ko­ro­na­vi­ruk­sen takia ka­ran­tee­niin

02.03.2020 19:00
Tilaajille