lääkekauppa
Parasetamolia tai deksametasonia sisältävien lääkkeiden myyntiä rajoitetaan saatavuuden ja riittävyyden varmistamiseksi

Pa­ra­se­ta­mo­lia tai dek­sa­me­ta­so­nia si­säl­tä­vien lääk­kei­den myyntiä ra­joi­te­taan saa­ta­vuu­den ja riit­tä­vyy­den var­mis­ta­mi­sek­si

18.08.2020 15:15 0
Tilaajille