Oppivelvollisuus
Tavoitteena on, että kukaan ei jäisi kotiin ja ilman mitään suunnitelmaa

Ta­voit­tee­na on, että kukaan ei jäisi kotiin ja ilman mitään suun­ni­tel­maa

05.08.2022 11:00
Koulut tarjoavat työvälineet uusille opiskelijoille: "Aika näyttää, tullaanko koulutuksen järjestäjiä vastaan"

Koulut tar­joa­vat työ­vä­li­neet uusille opis­ke­li­joil­le: "Aika näyt­tää, tul­laan­ko kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jiä vas­taan"

04.08.2021 07:00
Tilaajille
Tasa-arvon takana on koulu
Pääkirjoitus

Ta­sa-ar­von takana on koulu

17.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva laki vahvistettiin, hakeutumisvelvoite voimaan jo 1.1.2021

Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mis­ta koskeva laki vah­vis­tet­tiin, ha­keu­tu­mis­vel­voi­te voimaan jo 1.1.2021

30.12.2020 20:00
Tilaajille
Nyt tuli pakko opiskella täysi-ikäiseksi saakka, mutta se on ilmaista: Opinto-ohjaaja Pekka Korhonen iloitsee siitä, että nyt kuka tahansa voi hankkiutua haluamaansa ammattiin

Nyt tuli pakko opis­kel­la täy­si-ikäi­sek­si saakka, mutta se on il­mais­ta: Opin­to-oh­jaa­ja Pekka Kor­ho­nen iloit­see siitä, että nyt kuka tahansa voi hank­kiu­tua ha­lua­maan­sa am­mat­tiin

23.12.2020 08:00
Tilaajille