Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimi
Raahen paloaseman tilanne ei ole katastrofaalinen: "Fakta on, että rahoitus ei riitä"

Raahen pa­lo­ase­man tilanne ei ole ka­tast­ro­faa­li­nen: "Fakta on, että ra­hoi­tus ei riitä"

07.02.2024 10:00
Säästöohjelma äänestysten saattelemana valtuustolle – Aluehallitus ei esittänyt Raahen yöpäivystyksen lopettamista

Sääs­tö­oh­jel­ma ää­nes­tys­ten saat­te­le­ma­na val­tuus­tol­le – A­lue­hal­li­tus ei esit­tä­nyt Raahen yö­päi­vys­tyk­sen lo­pet­ta­mis­ta

15.11.2023 23:49
Tilaajille
Pohteen säästölista järkyttää – Siikajoenkylällä kaikki palvelut loppuisivat

Pohteen sääs­tö­lis­ta jär­kyt­tää – Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki pal­ve­lut lop­pui­si­vat

31.10.2023 13:00
Tilaajille
Pohteelta vaaditut säästöt iskevät myös palo- ja pelastustoimintaan: Lakisääteiseen minimitasoon yltäminen ei olisi ollenkaan varmaa

Poh­teel­ta vaa­di­tut säästöt iskevät myös palo- ja pe­las­tus­toi­min­taan: La­ki­sää­tei­seen mi­ni­mi­ta­soon yl­tä­mi­nen ei olisi ol­len­kaan varmaa

25.10.2023 15:00
Tilaajille
Puolan harjoitus raahelaisille palomiehille näytön paikka

Puolan har­joi­tus raa­he­lai­sil­le pa­lo­mie­hil­le näytön paikka

29.08.2023 18:00
Tilaajille
Vihannin paloaseman ja Harakkamäen koulun remontit siirtynevät edemmäs

Vi­han­nin pa­lo­ase­man ja Ha­rak­ka­mäen koulun re­mon­tit siir­ty­ne­vät edemmäs

25.11.2022 15:00
Tilaajille
Edessä miljoonan euron säästöt: Pelastamista pitää hoitaa entistä halvemmin ensi vuonna

Edessä mil­joo­nan euron sääs­töt: Pe­las­ta­mis­ta pitää hoitaa entistä hal­vem­min ensi vuonna

15.10.2022 09:00