Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen Teatteri
Pulkkinen tomahtaa Raaheen – Hahmogalleria tulee sujuvasti ulos ruudusta

Pulk­ki­nen to­mah­taa Raaheen – Hah­mo­gal­le­ria tulee su­ju­vas­ti ulos ruu­dus­ta

04.05.2023 21:00
Tilaajille
Raahen Teatterin julkisivu saa uuden ilmeen juhannukseen mennessä

Raahen Teat­te­rin jul­ki­si­vu saa uuden ilmeen ju­han­nuk­seen men­nes­sä

11.04.2023 18:00 1
Tilaajille
Mies ja kitara – Heikki Ruokangas lupaa soittaa erilaiset versiot vanhoista kappaleistakin

Mies ja kitara – Heikki Ruo­kan­gas lupaa soittaa eri­lai­set versiot van­hois­ta kap­pa­leis­ta­kin

13.02.2023 18:00
Tilaajille
Jesse Kaikuranta päätti sitten aloittaa kiertueensa Raahesta

Jesse Kai­ku­ran­ta päätti sitten aloit­taa kier­tueen­sa Raa­hes­ta

27.01.2023 11:30
Tilaajille
Raahen Teatterilla on kahden ensi-illan syksy – Ensimmäisenä on lastennäytelmä Ryöväri Hurjahanka

Raahen Teat­te­ril­la on kahden en­si-il­lan syksy – En­sim­mäi­se­nä on las­ten­näy­tel­mä Ryöväri Hur­ja­han­ka

29.09.2022 14:45
Niin sitä tehdasta perustettiin: Raahen Teatterin näytelmä kertoo Rautaruukista senkin mistä ei hirveästi hiiskuttu

Niin sitä teh­das­ta pe­rus­tet­tiin: Raahen Teat­te­rin näy­tel­mä kertoo Rau­ta­ruu­kis­ta senkin mistä ei hir­veäs­ti hiis­kut­tu

29.06.2022 10:00
Tilaajille
Kesäteatteria katsotaan jatkossa sateelta suojassa

Ke­sä­teat­te­ria kat­so­taan jat­kos­sa sa­teel­ta suo­jas­sa

27.05.2022 18:00
Tilaajille
Koronapasseilla pikkujouluajan teattereihin – Pyhäjoen Näyttelijät eivät ota koronapassia käyttöön

Ko­ronapas­seil­la pik­ku­jou­lu­ajan teat­te­rei­hin – Py­hä­joen Näyt­te­li­jät eivät ota ko­ronapas­sia käyt­töön

23.11.2021 17:41
Tilaajille
Katsastus kestää aikaa
Kolumni

Kat­sas­tus kestää aikaa

17.11.2021 07:00
Tilaajille
Pitkä näytöstauko päättyy: Koronarajoitusten vuoksi Raahen Teatterin Neiti Julien ensi-iltaa siirrettiin kaksi kertaa

Pitkä näy­tös­tau­ko päät­tyy: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi Raahen Teat­te­rin Neiti Julien en­si-il­taa siir­ret­tiin kaksi kertaa

02.10.2021 19:00
Tilaajille
ELY-keskus myönsi Raahen Teatterille yli 70 000 euroa

ELY-kes­kus myönsi Raahen Teat­te­ril­le yli 70 000 euroa

29.06.2021 20:00
Tilaajille
Raahen Teatterin katosta suunniteltaessa huomioitiin kaupunkilaisten ilona usein oleva luonnonilmiö

Raahen Teat­te­rin katosta suun­ni­tel­taes­sa huo­mioi­tiin kau­pun­ki­lais­ten ilona usein oleva luon­non­il­miö

28.05.2021 20:00
Tilaajille
Toiveissa kaksi kesää Täyttä terästä

Toi­veis­sa kaksi kesää Täyttä terästä

14.03.2021 14:00 1
Tilaajille
Kesäteatteriyleisö saa suojan sateelta ja auringon paahteelta, sillä Raahen Teatterin uusi katsomokatos valmistuu seuraavaan kesäteatterin ensi-iltaan mennessä

Ke­sä­teat­te­ri­ylei­sö saa suojan sa­teel­ta ja au­rin­gon paah­teel­ta, sillä Raahen Teat­te­rin uusi kat­so­mo­ka­tos val­mis­tuu seu­raa­vaan ke­sä­teat­te­rin en­si-il­taan men­nes­sä

14.01.2021 18:10
Tilaajille
Jatsia koronarajoituksin: Mikko Pettinen esiintyy torstaina Raahen Teatterilla

Jatsia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sin: Mikko Pet­ti­nen esiin­tyy tors­tai­na Raahen Teat­te­ril­la

04.11.2020 13:37
Tilaajille
Oululaiskitaristin levyjulkaisukiertue pysähtyy perjantaina Raahessa

Ou­lu­lais­ki­ta­ris­tin le­vy­jul­kai­su­kier­tue py­säh­tyy per­jan­tai­na Raa­hes­sa

14.10.2020 15:11
Tilaajille
Tilanteesta huolimatta teatteria tehdään - Raahen seutukunnan harrastajateatterit ottavat taloudellisen riskin

Ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta teat­te­ria tehdään - Raahen seu­tu­kun­nan har­ras­ta­ja­teat­te­rit ottavat ta­lou­del­li­sen riskin

10.10.2020 18:00
Tilaajille
Keräys Raahen teatterin ulkokatsomon kattamista varten tuotti reilut 14 000 euroa

Keräys Raahen teat­te­rin ul­ko­kat­so­mon kat­ta­mis­ta varten tuotti reilut 14 000 euroa

07.05.2020 18:00
Tilaajille
Kiitokset kehuista, mutta Toni Kettukangas toivoisi kaupungin päättäjien osoittavan arvostusta Raahen Teatterille tavalla, jota kaikki ymmärtävät: rahalla

Kii­tok­set ke­huis­ta, mutta Toni Ket­tu­kan­gas toi­voi­si kau­pun­gin päät­tä­jien osoit­ta­van ar­vos­tus­ta Raahen Teat­te­ril­le ta­val­la, jota kaikki ym­mär­tä­vät: rahalla

18.02.2020 09:31
Tilaajille
Raahen keikkakevät syksyä kovempi: Pariisin Kevät, Dave Lindholm, Garbo, Tuure Kilpeläinen

Raahen keik­ka­ke­vät syksyä ko­vem­pi: Pa­rii­sin Kevät, Dave Lind­holm, Garbo, Tuure Kil­pe­läi­nen

02.02.2020 10:00
Tilaajille