Mainos: Black Friday -tarjouksena Raahen Seutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Rautatiet
Väylävirasto sanoi sanottavansa Vihannin tärinäongelmista, ja seuraavaksi kaupunki päättää jatkotoimista

Väy­lä­vi­ras­to sanoi sa­not­ta­van­sa Vi­han­nin tä­ri­näon­gel­mis­ta, ja seu­raa­vak­si kau­pun­ki päättää jat­ko­toi­mis­ta

29.05.2022 10:00
Tilaajille
Vihannin junatärinöille pohdittiin toimenpiteitä – Asukasiltaa suunnitellaan Vihantiin

Vi­han­nin ju­na­tä­ri­nöil­le poh­dit­tiin toi­men­pi­tei­tä – Asu­kas­il­taa suun­ni­tel­laan Vi­han­tiin

24.11.2021 19:30
Tilaajille
Tampere–Oulu-ratahankkeen suunnittelu alkoi – Kokkola–Oulu-rataosan kapasiteetti loppuun käytetty

Tam­pe­re–Ou­lu-ra­ta­hank­keen suun­nit­te­lu alkoi – Kok­ko­la–Ou­lu-ra­tao­san ka­pa­si­teet­ti loppuun käy­tet­ty

15.09.2021 11:04 2
Tilaajille
Kuljetuspäästöt matalammaksi rautateillä

Kul­je­tus­pääs­töt ma­ta­lam­mak­si rau­ta­teil­lä

07.07.2021 09:00
Tilaajille
Raahen ratasilta on kunnostusta vailla

Raahen ra­tasil­ta on kun­nos­tus­ta vailla

17.05.2020 08:00
Tilaajille
VR supistaa lisää kau­ko­ju­na­lii­ken­net­tä: Helsinki-Oulu-välillä ajetaan noin kaksi kolmasosaa vuoroista, Oulu-Rovaniemi-junia perutaan

VR su­pis­taa lisää kau­ko­ju­na­lii­ken­net­tä: Hel­sin­ki-Ou­lu-vä­lil­lä ajetaan noin kaksi kol­mas­osaa vuo­rois­ta, Ou­lu-Ro­va­nie­mi-ju­nia pe­ru­taan

09.04.2020 14:56
Tilaajille
Viranomaisten antamat ohjeet ja suositukset koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi näkyvät laajasti suomalaisten liikkumisessa ja liikennemäärissä

Vi­ran­omais­ten antamat ohjeet ja suo­si­tuk­set ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si näkyvät laa­jas­ti suo­ma­lais­ten liik­ku­mi­ses­sa ja lii­ken­ne­mää­ris­sä

17.03.2020 14:40
Tilaajille
Kaksoisraide Raahen kautta ei mahdollista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kak­sois­rai­de Raahen kautta ei mah­dol­lis­ta

05.03.2020 21:30
Tilaajille
Pohjoinen unohtui taas ratahankkeista
Pääkirjoitus

Poh­joi­nen unohtui taas ra­ta­hank­keis­ta

24.02.2020 06:45
Tilaajille