Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Talvikunnossapito
Kunnossapitolain uudistukselta toivotaan parannuksia – "Hevosliikenteelle suunnitellut kaupungit kapeine katuineen kärsivät erityisesti nykylainsäädännön haasteista"

Kun­nos­sa­pi­to­lain uu­dis­tuk­sel­ta toi­vo­taan pa­ran­nuk­sia – "­He­vos­lii­ken­teel­le suun­ni­tel­lut kau­pun­git kapeine ka­tui­neen kär­si­vät eri­tyi­ses­ti ny­ky­lain­sää­dän­nön haas­teis­ta"

06.02.2024 18:00
Tilaajille
Lunta on satanut kasoiksi asti – nyt kova pakkanen hidastaa talvikunnossapitoa

Lunta on satanut ka­soik­si asti – nyt kova pak­ka­nen hi­das­taa tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa

16.01.2024 15:00 3
Tilaajille
Lumien kanssa saanut tänä talvena taistella

Lumien kanssa saanut tänä talvena tais­tel­la

02.04.2023 10:00 1
Tilaajille
Aurausvallien poistamisen kustannuksia yli 75-vuotiaiden pihoilta selvitetään

Au­raus­val­lien pois­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia yli 75-vuo­tiai­den pi­hoil­ta sel­vi­te­tään

24.03.2023 14:47 5
Tilaajille
Tienpitäjän haasteellinen talvi – "Viime talveen verrattuna on ainakin kaksinkertainen määrä mennyt hiekkaa"

Tien­pi­tä­jän haas­teel­li­nen talvi – "Viime talveen ver­rat­tu­na on ainakin kak­sin­ker­tai­nen määrä mennyt hiek­kaa"

06.02.2023 08:00 1
Tilaajille
Teiden talvea ei voi ennakoida

Teiden talvea ei voi en­na­koi­da

25.12.2021 09:00
Tilaajille
Raahe muistuttelee kiinteistöjen omistajia lumityövastuista

Raahe muis­tut­te­lee kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia lu­mi­työ­vas­tuis­ta

28.01.2021 15:41
Tilaajille
Raahen säästövaikutukset jatkuvat - nyt heikennetään aurausta

Raahen sääs­tö­vai­ku­tuk­set jat­ku­vat - nyt hei­ken­ne­tään au­raus­ta

05.02.2020 15:05
Tilaajille