tekstarit
Tekstareissa todetaan, että kevään tullessa aurausvalitukset voi lopettaa – Onneksi uusia aiheita on tarjolla
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa to­de­taan, että kevään tul­les­sa au­raus­va­li­tuk­set voi lo­pet­taa – Onneksi uusia aiheita on tar­jol­la

31.03.2021 11:35
Tilaajille
Tekstareissa päivitellään koronatilanteen pahentumista ja etsitään vastuun kantajaa ja ihmetellään miten rokotukseen ei pääse
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa päi­vi­tel­lään ko­ro­na­ti­lan­teen pa­hen­tu­mis­ta ja et­si­tään vastuun kan­ta­jaa ja ih­me­tel­lään miten ro­ko­tuk­seen ei pääse

26.02.2021 13:00
Tekstareissa mietitään, miten ilmainen patsaspuisto ei kelpaa kaupungille ja miksi latuja lanataan mutta jäitä ei kolata
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään, miten il­mai­nen pat­sas­puis­to ei kelpaa kau­pun­gil­le ja miksi latuja la­na­taan mutta jäitä ei kolata

24.02.2021 08:00
Kuinka ollakaan, lumi ja katujen auraus kirvoittaa mielipiteitä tekstareissa
Lukijalta Mielipide

Kuinka ol­la­kaan, lumi ja katujen auraus kir­voit­taa mie­li­pi­tei­tä teks­ta­reis­sa

10.02.2021 11:00
Tilaajille
Tekstarin lähettäjä pitää tärkeänä toimivia yhteyksiä junille Vihantiin
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­rin lä­het­tä­jä pitää tär­keä­nä toi­mi­via yh­teyk­siä junille Vi­han­tiin

05.02.2021 08:40
Tilaajille
Tekstareissa todetaan, että Raahe on jo pyöräilykaupunki, mutta lisää asukkaita kaivattaisiin
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa to­de­taan, että Raahe on jo pyö­räi­ly­kau­pun­ki, mutta lisää asuk­kai­ta kai­vat­tai­siin

03.02.2021 06:00
Tilaajille
Tekstarin kirjoittaja: Päivystyksessä kuulee toisesta potilaasta kaiken olennaisen
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­rin kir­joit­ta­ja: Päi­vys­tyk­ses­sä kuulee toi­ses­ta po­ti­laas­ta kaiken olen­nai­sen

01.02.2021 09:00
Tekstarit: Kiskobussi on hesalainen aivopieru
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­rit: Kis­ko­bus­si on he­sa­lai­nen ai­vo­pie­ru

22.01.2021 07:00
Etäopetusta kaivataan tekstareissa jo Raaheopistoonkin
Lukijalta Mielipide

Etä­ope­tus­ta kai­va­taan teks­ta­reis­sa jo Raa­heo­pis­toon­kin

20.01.2021 07:00
Aina sen paikan saa joku ulkokuntalainen ja jouluvalotkin on vääränvärisiä
Lukijalta Mielipide

Aina sen paikan saa joku ul­ko­kun­ta­lai­nen ja jou­lu­va­lot­kin on vää­rän­vä­ri­siä

18.12.2020 08:00
Nyt istutetaan puistoihin muutakin kuin koivuja ja petunioita: kaupungin viherrakentaminen saa kiitosta Raahen Seudun tekstareissa
Mielipide

Nyt is­tu­te­taan puis­toi­hin muu­ta­kin kuin koivuja ja pe­tu­nioi­ta: kau­pun­gin vi­her­ra­ken­ta­mi­nen saa kii­tos­ta Raahen Seudun teks­ta­reis­sa

04.11.2020 09:41
Tilaajille
Tekstareissa muistutetaan, että etätyö ei ole auvoa kaikille
Mielipide

Teks­ta­reis­sa muis­tu­te­taan, että etätyö ei ole auvoa kai­kil­le

30.10.2020 12:52
Tilaajille
Tekstareissa mietitään tyhjien asuntojen ja asunnottomien yhdistämistä
Mielipide

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään tyhjien asun­to­jen ja asun­not­to­mien yh­dis­tä­mis­tä

21.10.2020 08:11
Tilaajille
Tekstarit: Poliisin pitäisi ratsata mopoja enemmän

Teks­ta­rit: Po­lii­sin pitäisi ratsata mopoja enemmän

25.09.2020 08:01
Tilaajille
Tekstarit: Raahelaiset tekevät kaiken hieman toisin, myös kuntoportaat
Mielipide

Teks­ta­rit: Raa­he­lai­set tekevät kaiken hieman toisin, myös kun­to­por­taat

19.08.2020 06:10 1
Tilaajille
Nyt purnataan hanhista ja vähän koronakurssitarjonnastakin
Lukijalta Mielipide

Nyt pur­na­taan han­his­ta ja vähän ko­ro­na­kurs­si­tar­jon­nas­ta­kin

14.08.2020 12:00 2
Tilaajille
Tekstarit: Mikseivät teollisuuden työpaikat kiinnosta? Palkka korkea ja työturvallisuus hyvä
Mielipide

Teks­ta­rit: Miks­ei­vät teol­li­suu­den työ­pai­kat kiin­nos­ta? Palkka korkea ja työ­tur­val­li­suus hyvä

23.06.2020 19:15
Tilaajille
Tekstarit: Uimalaituri äkkiä takaisin veteen!
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­rit: Ui­ma­lai­tu­ri äkkiä ta­kai­sin veteen!

09.06.2020 18:00 2
Tilaajille
Tekstarit: Linnut ansaitsevat pesintärauhan
Mielipide

Teks­ta­rit: Linnut an­sait­se­vat pe­sin­tä­rau­han

27.05.2020 08:00
Tilaajille
Tekstarit: Pankkien järjestelmiä eivät ymmärrä edes järjestelmäkehittäjät
Mielipide

Teks­ta­rit: Pank­kien jär­jes­tel­miä eivät ymmärrä edes jär­jes­tel­mä­ke­hit­tä­jät

08.05.2020 15:06
Tilaajille