tekstarit
Tekstarit: Raahelaiset tekevät kaiken hieman toisin, myös kuntoportaat
Mielipide

Teks­ta­rit: Raa­he­lai­set tekevät kaiken hieman toisin, myös kun­to­por­taat

19.08.2020 06:10 1
Tilaajille
Nyt purnataan hanhista ja vähän koronakurssitarjonnastakin
Lukijalta Mielipide

Nyt pur­na­taan han­his­ta ja vähän ko­ro­na­kurs­si­tar­jon­nas­ta­kin

14.08.2020 12:00 2
Tilaajille
Tekstarit: Mikseivät teollisuuden työpaikat kiinnosta? Palkka korkea ja työturvallisuus hyvä
Mielipide

Teks­ta­rit: Miks­ei­vät teol­li­suu­den työ­pai­kat kiin­nos­ta? Palkka korkea ja työ­tur­val­li­suus hyvä

23.06.2020 19:15 0
Tilaajille
Tekstarit: Uimalaituri äkkiä takaisin veteen!
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­rit: Ui­ma­lai­tu­ri äkkiä ta­kai­sin veteen!

09.06.2020 18:00 2
Tilaajille
Tekstarit: Linnut ansaitsevat pesintärauhan
Mielipide

Teks­ta­rit: Linnut an­sait­se­vat pe­sin­tä­rau­han

27.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Tekstarit: Pankkien järjestelmiä eivät ymmärrä edes järjestelmäkehittäjät
Mielipide

Teks­ta­rit: Pank­kien jär­jes­tel­miä eivät ymmärrä edes jär­jes­tel­mä­ke­hit­tä­jät

08.05.2020 15:06 0
Tilaajille
Tekstarit: Pelkkä asuntojen rakentelu ei ole kaupungin kehittämistä
Mielipide

Teks­ta­rit: Pelkkä asun­to­jen ra­ken­te­lu ei ole kau­pun­gin ke­hit­tä­mis­tä

04.05.2020 17:04 0
Tilaajille
Tekstarit: Keskustelu yli 70-vuotiaista käy kierroksilla
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­rit: Kes­kus­te­lu yli 70-vuo­tiais­ta käy kier­rok­sil­la

20.04.2020 09:00 0
Tilaajille
Tuo tyhjänpäiväinen räkytys yli 70-vuotiaille saa loppua! Ikäihmiset pahana tekstareissa
Lukijalta Mielipide

Tuo tyh­jän­päi­väi­nen räkytys yli 70-vuo­tiail­le saa loppua! Ikä­ih­mi­set pahana teks­ta­reis­sa

15.04.2020 12:19 0
Tilaajille
Eikö Raahessa voisi päästä uimaan edullisemmin? tekstareissa kysellään
Mielipide

Eikö Raa­hes­sa voisi päästä uimaan edul­li­sem­min? teks­ta­reis­sa ky­sel­lään

11.03.2020 06:33 0
Tilaajille
Tekstareissa kosiskellaan Riikkaa toimintatuokioiden vetäjäksi
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ko­sis­kel­laan Riikkaa toi­min­ta­tuo­kioi­den ve­tä­jäk­si

05.03.2020 21:35 0
Tilaajille
Tekstarit, joissa kiinnitetään myös huomio Vanhan Herran natzaan
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­rit, joissa kiin­ni­te­tään myös huomio Vanhan Herran natzaan

04.03.2020 05:30 0
Tilaajille
Tekstarit: Kuulehan autoilija, Pekkatori on pihakatu!
Mielipide

Teks­ta­rit: Kuu­le­han au­toi­li­ja, Pek­ka­to­ri on pi­ha­ka­tu!

25.02.2020 19:30 0
Tilaajille
Mahtavaa! Rakennusliike rupeaa huolehtimaan Raahen vanhuksista

Mah­ta­vaa! Ra­ken­nus­lii­ke rupeaa huo­leh­ti­maan Raahen van­huk­sis­ta

21.02.2020 13:52 0
Tilaajille
Hiukan osuuspankkifuusiosta ja vähän valtuuston puheenjohtajastakin
Lukijalta Mielipide

Hiukan osuus­pank­ki­fuu­sios­ta ja vähän val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jas­ta­kin

14.02.2020 05:00 0
Tilaajille
Hampaankolossa on koirankakkaakin
Lukijalta Mielipide

Ham­paan­ko­los­sa on koi­ran­kak­kaa­kin

10.02.2020 06:15 0
Tilaajille
Tekstarit: Romukoppaan lämmitetyt kadut ja katteet, jos tussutetaankin rahat tivoliin

Teks­ta­rit: Ro­mu­kop­paan läm­mi­te­tyt kadut ja kat­teet, jos tus­su­te­taan­kin rahat ti­vo­liin

02.02.2020 15:30 0
Tilaajille
Tekstareissa pohditaan laivasta pakenevia rottia sun muuta, Arinan saamaa huojennustakin
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa poh­di­taan lai­vas­ta pa­ke­ne­via rottia sun muuta, Arinan saamaa huo­jen­nus­ta­kin

24.01.2020 06:30 0
Tilaajille
Lordi ja Duudsonit eivät ole kaunista ja rehellistä
Mielipide

Lordi ja Duud­so­nit eivät ole kau­nis­ta ja re­hel­lis­tä

22.01.2020 07:00 0
Tekstareissa pohditaan, miten Raahen keskustaan saataisiin liikkeitä

Teks­ta­reis­sa poh­di­taan, miten Raahen kes­kus­taan saa­tai­siin liik­kei­tä

10.01.2020 12:26 0
Tilaajille