Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

tekstarit
Tekstarit: Pöristelijät piinaavat ja kiihdytyssuora tympäisee
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Pö­ris­te­li­jät pii­naa­vat ja kiih­dy­tys­suo­ra tym­päi­see

16.08.2022 17:20
"Koirankakkakeskustelu, tulethan pian takaisin tekstaripalstojen tärkeimmäksi huolenaiheeksi"
Kolumni

"Koi­ran­kak­ka­kes­kus­te­lu, tu­let­han pian ta­kai­sin teks­ta­ri­pals­to­jen tär­keim­mäk­si huo­le­nai­heek­si"

09.03.2022 07:00 1
Tilaajille
Tekstarit: "Mihin kaupunki säästää komiaa tiekarhua?"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: "Mihin kau­pun­ki säästää komiaa tie­kar­hua?"

22.02.2022 20:30
Tilaajille
Tekstareissa puhuttavat muun muassa liikuntapaikkarajoitukset ja kaupunginjohtajan työsuhde-edut
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa pu­hut­ta­vat muun muassa lii­kun­ta­paik­ka­ra­joi­tuk­set ja kau­pun­gin­joh­ta­jan työ­suh­de-edut

28.01.2022 14:00
Tilaajille
Raahen Seudun tekstareissa puhutaan muun muassa vaaleista, sairaalasta ja hiihtoladuista
Mielipidekirjoitus

Raahen Seudun teks­ta­reis­sa pu­hu­taan muun muassa vaa­leis­ta, sai­raa­las­ta ja hiih­to­la­duis­ta

26.01.2022 09:00
Tilaajille
Tekstarit: Tällä viikolla puhuttavat rokotukset ja haittailmoitukset
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Tällä vii­kol­la pu­hut­ta­vat ro­ko­tuk­set ja hait­ta­il­moi­tuk­set

08.10.2021 06:00
Tilaajille
Tekstarit: Pikkulahden kunto harmittaa
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Pik­ku­lah­den kunto har­mit­taa

04.08.2021 14:46 2
Tilaajille
Tekstarit: "Rikkaiden kadehtiminen on vanhanaikaista"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: "Rik­kai­den ka­deh­ti­mi­nen on van­ha­nai­kais­ta"

04.07.2021 17:00
Tilaajille
Tekstarit: Pekan seppele pitäisi poistaa Pekanpäivien jälkeen tai siirtyä silkkikukkiin
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Pekan seppele pitäisi poistaa Pe­kan­päi­vien jälkeen tai siirtyä silk­ki­kuk­kiin

29.06.2021 13:46
Tilaajille
Tekstarit: Raahen uudelle kaupunginvaltuustolle toive Reiponkadun kattamisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Raahen uudelle kau­pun­gin­val­tuus­tol­le toive Rei­pon­ka­dun kat­ta­mi­ses­ta

18.06.2021 12:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Koronan sur­keut­ta vain vat­vo­taan­Lu­ki­joi­ta pu­hut­ta­vat koronan vai­ku­tuk­set, lii­ken­ne, po­li­tiik­ka ja kateus.

02.05.2021 21:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Kau­pun­gin ensin kun­nos­tet­ta­va itse

27.04.2021 19:30
Tilaajille
Tekstareissa kritisoidaan mönkijöitä, metsästystä ja kuituliittymien kaivuuta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa kri­ti­soi­daan mön­ki­jöi­tä, met­säs­tys­tä ja kui­tu­liit­ty­mien kai­vuu­ta

22.04.2021 21:30
Tilaajille
Tekstareissa todetaan, että kevään tullessa aurausvalitukset voi lopettaa – Onneksi uusia aiheita on tarjolla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa to­de­taan, että kevään tul­les­sa au­raus­va­li­tuk­set voi lo­pet­taa – Onneksi uusia aiheita on tar­jol­la

31.03.2021 11:35
Tilaajille
Tekstareissa päivitellään koronatilanteen pahentumista ja etsitään vastuun kantajaa ja ihmetellään miten rokotukseen ei pääse
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa päi­vi­tel­lään ko­ro­na­ti­lan­teen pa­hen­tu­mis­ta ja et­si­tään vastuun kan­ta­jaa ja ih­me­tel­lään miten ro­ko­tuk­seen ei pääse

26.02.2021 13:00
Tekstareissa mietitään, miten ilmainen patsaspuisto ei kelpaa kaupungille ja miksi latuja lanataan mutta jäitä ei kolata
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään, miten il­mai­nen pat­sas­puis­to ei kelpaa kau­pun­gil­le ja miksi latuja la­na­taan mutta jäitä ei kolata

24.02.2021 08:00
Kuinka ollakaan, lumi ja katujen auraus kirvoittaa mielipiteitä tekstareissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka ol­la­kaan, lumi ja katujen auraus kir­voit­taa mie­li­pi­tei­tä teks­ta­reis­sa

10.02.2021 11:00
Tilaajille
Tekstarin lähettäjä pitää tärkeänä toimivia yhteyksiä junille Vihantiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rin lä­het­tä­jä pitää tär­keä­nä toi­mi­via yh­teyk­siä junille Vi­han­tiin

05.02.2021 08:40
Tilaajille
Tekstareissa todetaan, että Raahe on jo pyöräilykaupunki, mutta lisää asukkaita kaivattaisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa to­de­taan, että Raahe on jo pyö­räi­ly­kau­pun­ki, mutta lisää asuk­kai­ta kai­vat­tai­siin

03.02.2021 06:00
Tilaajille
Tekstarin kirjoittaja: Päivystyksessä kuulee toisesta potilaasta kaiken olennaisen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rin kir­joit­ta­ja: Päi­vys­tyk­ses­sä kuulee toi­ses­ta po­ti­laas­ta kaiken olen­nai­sen

01.02.2021 09:00