tietyöt

Kau­pun­ki kaivoi Ran­ta­ka­dul­la sy­väl­tä, mutta sille oli kaksi erit­täin hyvää syytä

20.05.2021 15:16 1
Tilaajille

Skanska pa­ran­taa Kan­ta­tie 86:n ra­ken­tei­ta Kilpuan ja Vi­han­nin välillä

12.05.2021 10:44
Tilaajille

Pian on val­mis­ta: Jo­ke­lan­pe­rän kauan odo­tet­tua pyörä- ja kä­ve­ly­tie­tä pääsee jo kul­ke­maan

29.10.2020 13:31
Tilaajille

Paik­kail­ta­vaa riittää tu­le­vil­le­kin vuo­sil­le

29.08.2020 09:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Halpa öljy pitäisi hyö­dyn­tää

25.04.2020 07:00
Tilaajille

Ran­ta­ka­dun jat­ket­ta tehdään seu­raa­vat kaksi vuotta: Pyö­rä­tie jatkuu K-Mar­ke­til­le asti

20.03.2020 22:00
Tilaajille

Uusi Ke­sä­län­tie murs­ke­pin­nal­le jo tänä vuonna

19.03.2020 18:00
Tilaajille

Au­toi­li­joi­den toi­vei­siin vas­ta­taan – Ou­lun­tie ja So­tap­las­sin­tie saavat uuden pinnan

21.02.2020 21:00
Tilaajille