Rakentaminen

Sa­lois­ten lii­kun­ta­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen alkoi tänään

29.03.2021 14:34 2
Tilaajille

Ke­vääl­lä alkaa nousta kolmas ker­ros­ta­lo Kau­pun­gin­ran­taan ho­pea­pa­ju­jen ton­til­le

02.12.2020 11:00
Tilaajille

220 kuu­tio­ta betonia ja hirsiä vanhan koulun lii­kun­ta­sa­lis­ta: Sini ja Rauno Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat Py­hä­joel­le oman­nä­köi­sen­sä talon ko­dik­seen

11.11.2020 09:00
Tilaajille

Ilkka Tuut­ti­lan pe­las­taa iki­van­han ar­vo­puun ha­ke­ko­neel­ta hir­si­sa­hal­leen

24.08.2020 06:00
Tilaajille

Saaren kou­lul­la pe­rus­tuk­set val­mii­na – Ve­si­kat­to toi­veis­sa ennen talvea

31.07.2020 13:00
Tilaajille

Kaira pu­reu­tuu peltoon – hap­pa­mien sul­faat­ti­mai­den kartta tar­ken­tuu myös Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­la

24.06.2020 08:00
Tilaajille

Ura­koit­si­ja vaihtaa Sa­lois­ten koulun jul­ki­si­vu­lau­doi­tuk­sen - Raahen kau­pun­ki ei joudu va­lu­ma­jäl­kien mak­su­mie­hek­si

25.05.2020 06:00
Tilaajille

Vi­han­nin lii­kun­ta­sa­lin han­ke­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tä­vä­nä - ra­ken­ta­mi­nen alkaisi ke­vääl­lä 2021

16.04.2020 17:00
Tilaajille

Sata suun­nit­teil­la olevaa asuntoa kaipaa si­joit­ta­jaa tai asu­kas­ta Py­hä­joel­la

13.03.2020 08:30
Tilaajille

Raahe viime vuonna: 39 oma­ko­ti­ta­loa ja vain yksi ke­sä­mök­ki

10.03.2020 21:00
Tilaajille

Kä­si­työ­tä on pii­san­nut ja piisaa edel­leen

08.02.2020 15:00
Tilaajille

Ark­ki­teh­din visio: Täl­lai­nen talo voisi jous­taa, kasvaa ja su­pis­tua asuk­kaan elä­män­ti­lan­teen mukaan ja rat­kais­ta van­hus­ten ko­ti­hoi­don on­gel­maa

08.02.2020 12:00
Tilaajille

Temotek va­raa­mas­sa toi­sen­kin tontin

02.02.2020 08:00
Tilaajille

Temotek val­mis­tau­tuu ti­laa­maan koneet Raahen Kau­pun­gin­ran­taan - "Ou­lu­lai­ses­ta nä­kö­vink­ke­lis­tä huip­pu­paik­ka"

21.01.2020 15:02
Tilaajille

Lehto Tilat Oy tarjosi Ha­ko­tau­rin pal­ve­lu­kes­kus­ton­tis­ta 710 000 euroa

09.12.2019 10:57
Tilaajille