Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä määräaikainen Raahen Seutu 2 kk 34,90 euroa

Rakentaminen
Raahessa pääkonttoria pitävällä Asummalla kovat tavoitteet: "Haluamme olla maailman suurin talotehdas"

Raa­hes­sa pää­kont­to­ria pi­tä­väl­lä Asum­mal­la kovat ta­voit­teet: "Ha­luam­me olla maail­man suurin ta­lo­teh­das"

15.03.2023 08:30
Tilaajille
Matinsaareen haetaan siltalupia, mutta rakentaminen siirtyy

Ma­tin­saa­reen haetaan sil­ta­lu­pia, mutta ra­ken­ta­mi­nen siirtyy

01.03.2023 10:00
Tilaajille
Ympäristöministeriöltä Lehto Groupille avustusta ilmastotyöhön

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä Lehto Grou­pil­le avus­tus­ta il­mas­to­työ­hön

06.02.2023 17:00
Tilaajille
Seutukunnan suurin rakennusalan yritys: Rakentaminen kannattaisi nyt Raahessa

Seu­tu­kun­nan suurin ra­ken­nus­alan yritys: Ra­ken­ta­mi­nen kan­nat­tai­si nyt Raa­hes­sa

03.02.2023 08:00
Tilaajille
Lehto Group vähentää 90 työntekijää lähinnä konttoripuolelta – työmaahenkilöstöä ei vähennetä

Lehto Group vä­hen­tää 90 työn­te­ki­jää lähinnä kont­to­ri­puo­lel­ta – työ­maa­hen­ki­lös­töä ei vä­hen­ne­tä

08.11.2022 13:18
Tilaajille
Uuden seurakuntatalon rakentaminen on edennyt hyvin aikataulussaan

Uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen on edennyt hyvin ai­ka­tau­lus­saan

20.09.2022 19:00 1
Tilaajille
Koulutuskeskus Brahen rakentama omakotitalo Pyhtilässä.

Kou­lu­tus­kes­kus Brahen ra­ken­ta­ma oma­ko­ti­ta­lo Pyh­ti­läs­sä.

14.09.2022 11:46
Tilaajille
Parmaco ostaa modulaariseen teräskennorakentamiseen erikoistuneen Fixcelin

Parmaco ostaa mo­du­laa­ri­seen te­räs­ken­no­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­neen Fix­ce­lin

01.08.2022 15:24
Tilaajille
Asuntokauppa käy, vaikka korot nousevat – Muut tekijät vaikuttavat kaupankäyntiin enemmän

Asun­to­kaup­pa käy, vaikka korot nou­se­vat – Muut tekijät vai­kut­ta­vat kau­pan­käyn­tiin enemmän

11.07.2022 08:00
Tilaajille
Noin puolet taloista nousee Raahen kyliin

Noin puolet ta­lois­ta nousee Raahen kyliin

17.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Ouluntien ja Saaristokadun risteys uudistuu

Ou­lun­tien ja Saa­ris­to­ka­dun risteys uu­dis­tuu

12.06.2022 16:00
Tilaajille
Pyhäjoen liikuntahalli on jo harjassa

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­li on jo har­jas­sa

12.05.2022 19:00
Tilaajille
Arkkukarin siirtolapuutarhassa on nyt tarjolla yhteisöviljelyä kaikille jotka haluavat kasvattaa ruokaa

Ark­ku­ka­rin siir­to­la­puu­tar­has­sa on nyt tar­jol­la yh­tei­sö­vil­je­lyä kai­kil­le jotka ha­lua­vat kas­vat­taa ruokaa

10.05.2022 19:00
Tilaajille
Mitä töiden hiljeneminen Pyhäjoen Hanhikiven niemellä tarkoittaa alueen rakennusyrityksille? Kysymyksen saivat vastattavaksi Lehdon ja Sorvojan edustajat

Mitä töiden hil­je­ne­mi­nen Py­hä­joen Han­hi­ki­ven nie­mel­lä tar­koit­taa alueen ra­ken­nu­sy­ri­tyk­sil­le? Ky­sy­myk­sen saivat vas­tat­ta­vak­si Lehdon ja Sor­vo­jan edus­ta­jat

04.05.2022 15:00
Tilaajille
Osuuskauppa Arina rakentaa uuden liikerakennuksen Vihantiin: Kansalaisadressilla kerätään nimiä, ettei Vihannin S-Market vaihdu Saleksi

Osuus­kaup­pa Arina ra­ken­taa uuden lii­ke­ra­ken­nuk­sen Vi­han­tiin: Kan­sa­lais­ad­res­sil­la ke­rä­tään nimiä, ettei Vi­han­nin S-Mar­ket vaihdu Saleksi

14.04.2022 13:46 2
Tilaajille
Pyhtilänkankaalta 17 tonttia tarjolle ensi kesänä

Pyh­ti­län­kan­kaal­ta 17 tonttia tar­jol­le ensi kesänä

23.02.2022 17:30
Tilaajille
Vielä ei ole avajaisten aika, mutta padelhalliin pääsee tutustumaan tänään maanantaina

Vielä ei ole ava­jais­ten aika, mutta pa­del­hal­liin pääsee tu­tus­tu­maan tänään maa­nan­tai­na

14.02.2022 09:00 2
Tilaajille
Matinsaaren toteutus on kiinni Fennovoimasta

Ma­tin­saa­ren to­teu­tus on kiinni Fen­no­voi­mas­ta

28.01.2022 21:00
Tilaajille
Osuuskauppa Arina rakentaa uuden liikekeskuksen Vihantiin, rakennustyöt käyntiin keväällä

Osuus­kaup­pa Arina ra­ken­taa uuden lii­ke­kes­kuk­sen Vi­han­tiin, ra­ken­nus­työt käyn­tiin ke­vääl­lä

21.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Raahepoliksen hallit Kiilussa ovat tällä hetkellä täynnä – Nyt tuli tarvetta yhdelle uudelle

Raa­he­po­lik­sen hallit Kii­lus­sa ovat tällä het­kel­lä täynnä – Nyt tuli tar­vet­ta yhdelle uudelle

03.12.2021 08:00
Tilaajille