OYS
Koronaepidemia vaikuttaa laantuneen Pohjois-Pohjanmaalla - tehohoidossa ei ole yhtään potilasta

Ko­ro­na­epi­de­mia vai­kut­taa laan­tu­neen Poh­jois-Poh­jan­maal­la - te­ho­hoi­dos­sa ei ole yhtään po­ti­las­ta

25.05.2020 10:32 0
Tilaajille
Oysin nimissä kalastellaan verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia – huijari esiintyy sairaalan työntekijänä ja väittää päivittävänsä po­ti­las­tie­to­ja

Oysin nimissä ka­las­tel­laan verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia – huijari esiin­tyy sai­raa­lan työn­te­ki­jä­nä ja väittää päi­vit­tä­vän­sä po­ti­las­tie­to­ja

08.05.2020 15:46 0
Tilaajille
Sairaanhoitopiiri aloittaa yt-neuvottelut sairaalan joustavan toiminnan turvaamiseksi

Sai­raan­hoi­to­pii­ri aloit­taa yt-neu­vot­te­lut sai­raa­lan jous­ta­van toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si

06.05.2020 16:14 0
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla 120 varmistettua koronatartuntaa – alle viisi potilasta Oys:ssa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 120 var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa – alle viisi po­ti­las­ta Oys:ssa

27.04.2020 14:00 0
Tilaajille
Koronaepidemian leviäminen on käytännössä pysähtynyt Pohjois-Pohjanmaalla – viikossa alle kymmenen todettua tartuntaa

Ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mi­nen on käy­tän­nös­sä py­säh­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la – vii­kos­sa alle kym­me­nen to­det­tua tar­tun­taa

23.04.2020 13:26 0
Tilaajille
Oysin koronapotilaiden määrä ennallaan - maakunnassa nyt 115 todennettua tautitapausta

Oysin ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä en­nal­laan - maa­kun­nas­sa nyt 115 to­den­net­tua tau­ti­ta­paus­ta

21.04.2020 15:39 0
Tilaajille
Oysiin ei ole tullut uusia koronapotilaita 10 päivään

Oysiin ei ole tullut uusia ko­ro­na­po­ti­lai­ta 10 päivään

19.04.2020 12:24 0
Tilaajille
Oysin koronatilanne rauhallinen – Kiireettömiä vastaanottoaikoja lisätään

Oysin ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen – Kii­reet­tö­miä vas­taan­ot­to­ai­ko­ja li­sä­tään

16.04.2020 14:32 0
Tilaajille
Oysissa kahdeksan koronapotilasta: Suomessa 76 uutta tartuntaa vuorokaudessa

Oysissa kah­dek­san ko­ro­na­po­ti­las­ta: Suo­mes­sa 76 uutta tar­tun­taa vuo­ro­kau­des­sa

15.04.2020 13:16 0
Tilaajille
Oysissa edelleen 9 koronapotilasta

Oysissa edel­leen 9 ko­ro­na­po­ti­las­ta

13.04.2020 12:56 0
Tilaajille
Raahen seudun kunnissa edelleen alle 5 varmistettua tartuntaa

Raahen seudun kun­nis­sa edel­leen alle 5 var­mis­tet­tua tar­tun­taa

11.04.2020 13:04 0
Tilaajille
Oysissa kymmenen koronapotilasta - "Sairaalassa on edelleen turvallista asioida"

Oysissa kym­me­nen ko­ro­na­po­ti­las­ta - "Sai­raa­las­sa on edel­leen tur­val­lis­ta asioi­da"

08.04.2020 15:53 0
Tilaajille
Oysissa nyt neljä koronapotilasta tehohoidossa

Oysissa nyt neljä ko­ro­na­po­ti­las­ta te­ho­hoi­dos­sa

04.04.2020 11:43 0
Tilaajille
Sektiosynnytys ilman vierailuja osastolla

Sek­tio­syn­ny­tys ilman vie­rai­lu­ja osas­tol­la

02.04.2020 20:00 0
Tilaajille
OYS lisää henkilöstöä: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 60 positiivista koronatartuntaa

OYS lisää hen­ki­lös­töä: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 60 po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tar­tun­taa

01.04.2020 15:59 0
Tilaajille
Pohjois-Suomen sairaaloihin saadaan yhteensä sata te­ho­hoi­to­paik­kaa – "Suurin uhkakuva on mahdollinen hen­ki­lös­tö­pu­la, jos porukka alkaa sairastella"

Poh­jois-Suo­men sai­raa­loi­hin saadaan yh­teen­sä sata te­ho­hoi­to­paik­kaa – "Suurin uh­ka­ku­va on mah­dol­li­nen hen­ki­lös­tö­pu­la, jos porukka alkaa sai­ras­tel­la"

31.03.2020 11:55 0
Tilaajille
Maakunnassa nyt 43 koronatartuntaa - neljä potilasta sairaalahoidossa

Maa­kun­nas­sa nyt 43 ko­ro­na­tar­tun­taa - neljä po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa

26.03.2020 15:27 0
Tilaajille
Oys:ssa vain muutamia koronapotilaita osastohoidossa - epidemia Pohjois-Pohjanmaalla vielä alkuvaiheessa

Oys:ssa vain muu­ta­mia ko­ro­na­po­ti­lai­ta osas­to­hoi­dos­sa - epi­de­mia Poh­jois-Poh­jan­maal­la vielä al­ku­vai­hees­sa

25.03.2020 14:00 0
Tilaajille
Valtakunnallinen hoitotyön johtajan palkinto Raahesta kotoisin olevalle Mäkelälle

Val­ta­kun­nal­li­nen hoi­to­työn joh­ta­jan pal­kin­to Raa­hes­ta ko­toi­sin ole­val­le Mä­ke­läl­le

29.01.2020 11:16 0
Tilaajille