Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rakennusala
Ruukkilainen Rakennus-Avant hakee yrityssaneeraukseen – yrityksellä Siikajoella kesken uusi hoivakoti

Ruuk­ki­lai­nen Ra­ken­nus-Avant hakee yri­tys­sa­nee­rauk­seen – yri­tyk­sel­lä Sii­ka­joel­la kesken uusi hoi­va­ko­ti

19.09.2023 11:32
Tilaajille
Yrittäminen pitää elämän mielenkiintoisena – Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan

Yrit­tä­mi­nen pitää elämän mie­len­kiin­toi­se­na – Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan

18.09.2023 09:43 1
Tilaajille
Rakentaminen hiljenee talvea kohti mennessä – "Kyllä kai sitä eletään ja työn perässä juostaan"

Ra­ken­ta­mi­nen hil­je­nee talvea kohti men­nes­sä – "Kyllä kai sitä eletään ja työn perässä juos­taan"

11.08.2023 10:00
Tilaajille
Seutukunnan suurin rakennusalan yritys: Rakentaminen kannattaisi nyt Raahessa

Seu­tu­kun­nan suurin ra­ken­nu­sa­lan yritys: Ra­ken­ta­mi­nen kan­nat­tai­si nyt Raa­hes­sa

03.02.2023 08:00
Tilaajille
Miljoonatappiot tehnyt rakennusyhtiö Lehto Group valmistelee 15 miljoonan euron rahoituspakettia toimintansa rahoittamiseksi – "Markkinat ovat aikaisempaa epävarmemmat"

Mil­joo­na­tap­piot tehnyt ra­ken­nu­syh­tiö Lehto Group val­mis­te­lee 15 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­pa­ket­tia toi­min­tan­sa ra­hoit­ta­mi­sek­si – "Mark­ki­nat ovat ai­kai­sem­paa epä­var­mem­mat"

14.04.2022 16:44
Tilaajille
Viivi törmäsi rakennusalalla lasikattoon: työpaikanhakuviesteihin ei tule aina edes minkäänlaista vastausta

Viivi törmäsi ra­ken­nu­sa­lal­la la­si­kat­toon: työ­pai­kan­ha­ku­vies­tei­hin ei tule aina edes min­kään­lais­ta vas­taus­ta

10.02.2021 08:00 1
Tilaajille
Rakennusmestariksi kahdessa vuodessa - pulaa Pohjois-Suomessa helpotetaan muuntokoulutuksella

Ra­ken­nus­mes­ta­rik­si kah­des­sa vuo­des­sa - pulaa Poh­jois-Suo­mes­sa hel­po­te­taan muun­to­kou­lu­tuk­sel­la

25.01.2021 08:29
Tilaajille
Raahe viime vuonna: 39 omakotitaloa ja vain yksi kesämökki

Raahe viime vuonna: 39 oma­ko­ti­ta­loa ja vain yksi ke­sä­mök­ki

10.03.2020 21:00
Tilaajille
Ennätykset paukkuivat: Rakennusala ja kauppa kasvoivat viime vuonna

En­nä­tyk­set pauk­kui­vat: Ra­ken­nu­sa­la ja kauppa kas­voi­vat viime vuonna

23.05.2017 17:00