tuulivoimatyömaa
Mastokankaan tuulipuiston maanrakennustyöt aloitettu

Mas­to­kan­kaan tuu­li­puis­ton maan­ra­ken­nus­työt aloi­tet­tu

16.09.2020 10:34
Tilaajille