Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na

Aluevaalien ennakkoäänestys käynnistyy 12. tammikuuta ja kestää 18. tammikuuta saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta.
Aluevaalien ennakkoäänestys käynnistyy 12. tammikuuta ja kestää 18. tammikuuta saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta.
Kuva: Anssi Jokiranta

Aluevaalien ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.–18.1. ja ulkomailla 12.–15.1. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022.

Ennakkoäänestysaikana voi äänestää vapaasti missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, kotimaassa tai ulkomailla. Vaalipäivänä 23.1. kukin äänestää äänioikeusilmoituksessa mainitussa äänestyspaikassa.

Aluevaaleissa on kotimaassa yhteensä 900 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Ennakkoäänestyspaikat sijaitsevat pääosin kunnantaloilla, kirjastoissa tai kauppakeskuksissa. Vaalipäivän äänestyspaikkoja on 1664. Tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja aluevaaliehdokkaista löytyvät vaalit.fi -sivustolta. Kunnat tiedottavat äänestyspaikoistaan myös itse.

Ulkomailla ennakkoäänestysaika on 12.–15.1. Ennakkoäänestyspaikkoja on ulkomailla 70 eri valtiossa yhteensä 94 toimipaikassa. Osa ennakkoäänestyspaikoista on avoinna vain joinakin ennakkoäänestyspäivinä. Ulkomailta on mahdollista äänestää myös kirjeitse.

Aluevaalit toimitetaan epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ottavat aluevaalien järjestelyissä huomioon epidemiatilanteen. THL:n näkemyksen mukaan äänestäminen on vähäisen riskin tilanne.

Oikeusministeriö ja THL ovat laatineet yhteistyössä ohjeita vaaliviranomaisille vaalien terveysturvallisesta järjestämisestä korona-aikana. Tarvittaessa noudatetaan paikallisten terveysviranomaisten antamia tarkempia ohjeita.

Vaalit.fi -sivustolta löytyy äänestäjille ohjeita äänestämisen terveysturvallisuudesta korona-aikana. Kasvomaskin ja käsihuuhteen käyttö on tärkeää samoin kuin riittävän etäisyyden säilyttäminen muihin äänestettäessä. Vaalivirkailijat pitävät huolta turvallisuudesta äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden noudattamisessa.

Hengitystieoireisia ja lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Äänestäjät voivat kysyä neuvoa erityisjärjestelyistä oman kuntansa keskusvaalilautakunnalta.

Henkilöllä, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta, on äänioikeus aluevaaleissa omalla hyvinvointialueellaan. Suomen kansalaisten ohella äänioikeutettuja ovat ne EU-maiden sekä Islannin ja Norjan kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa. Muut ulkomaalaiset ovat äänioikeutettuja, jos heillä on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

Äänioikeutetut ovat saaneet Digi- ja väestötietovirastolta postitse ilmoituksen äänioikeudesta. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus on lähetetty Suomi.fi -palveluun.

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Sen voi tehdä kuvallisella asiakirjalla, esim. ajokortilla, henkilökortilla tai passilla. Selvitykseksi kelpaa myös ns. pahvinen ajokortti, jos vaalivirkailija tunnistaa äänestäjän siinä olevasta kuvasta.

Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan hetkeksi kasvomaskin henkilöllisyyden toteamiseksi.