Pääkirjoitus
Tilaajille

Kir­jas­tos­ta on tullut koh­taa­mis­paik­ka

Nykykirjasto ei ole pelkkä lainauspaikka. Siellä halutaan osallistaa ja edistää kansalaisten aktiivisuutta.

Raahessa on ollut lukuseuratoimintaa jo 200 vuoden ajan. Kirjastolaitoksen esivaiheesta toiminta on muuttunut hurjasti, mutta sen kova ydin on pysynyt muuttumattomana. Ennen muinoin tärkeintä oli opettaa kansa lukemaan, sillä lukutaito edisti tasa-arvon ja demokratian toteutumista.

Sivistys on edelleen tärkeä väline elämässä ja yhteiskunnassa pärjäämiseen. Sen ylläpitämisessä kirjastoilla on oma tärkeä roolinsa. Laissa kirjastotoiminnan tavoitteisiin on nykyisin kirjattu esimerkiksi yhdenvertainen mahdollisuus sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuus ja käyttö sekä aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus.