Pääkirjoitus

Korona nakersi ui­ma­tai­toa

Alaluokilla pitäisi saavuttaa riittävä uima-taito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja myös pelastautumaan.

Kaksi koronavuotta ovat kärjistäneet eroja lasten uimaopetuksessa ympäri maan. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) toteaa selvityksessään, että vain alle viidennes kunnista järjestää uimaopetusta suositusten mukaisesti vähintään kuusi tuntia jokaisella alakoulun luokka-asteella.

Lähes kaksi viidesosaa kunnista arvioi koronarajoitusten heikentäneen lasten uimataitoa.