Tilaajille

Koulu voi ret­keil­lä, mutta se ei saa maksaa op­pi­laal­le mitään

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan koulujen leirit ja retket ovat tärkeitä oppimisen kannalta, mutta niistä ei saa periä maksuja. Retkiä voi tukea keräyksin, mutta tuki tulee suunnata kaikille.

Koululaiset ja heidän vanhempansa ovat keränneet varoja luokkaretkiä, lasketteluretkiä ja muita matkoja varten. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tämä on sallittua, kunhan kaikki kerätyt varat käytetään kaikkien oppilaiden kustannuksiin.
Koululaiset ja heidän vanhempansa ovat keränneet varoja luokkaretkiä, lasketteluretkiä ja muita matkoja varten. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tämä on sallittua, kunhan kaikki kerätyt varat käytetään kaikkien oppilaiden kustannuksiin.
Kuva: Anne Hentilä

Kunnissa on kirjava käytäntö siitä, miten kouluilla järjestetään arkirutiinista poikkeavaa toimintaa, kuten konsertteja tai liikuntapäiviä. Tavaksi on tullut, että koulut perivät oppilailta pienen maksun erilaisen tapahtuman rahoittamiseksi. Esimerkiksi lasketteluretket ovat usein maksullisia.

Käytäntö on koettu vähävaraisia perheitä syrjiväksi, ja siitä on tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle useita kanteluita. Myös lapsiasiainvaltuutettuun on otettu yhteyttä samasta syystä.

Viime syksynä apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen antoi 3 kanteluratkaisua, joissa hän tähdensi perusopetuksen olevan yksiselitteisesti maksutonta: jokaisella on oikeus osallistua opetukseen yhdenvertaisesti ilman lisämaksua.

– Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu koskee vain perusopetusta, tarkentaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä.

Ratkaisuaan AOA perustelee useilla lainkohdilla alkaen YK:n Lasten oikeuksien sopimuksesta, jossa korostetaan lasten oikeutta maksuttomaan perusopetukseen. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan ja jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.

Opetushallituksen ohjeen mukaan kaikki koulun työaikana järjestettävä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta on yhdenvertaista opetuksen kanssa – siis maksutonta.

Lisäksi yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että kunnat opetuksen järjestäjinä ja koulut sen toteuttajina edistävät yhdenvertaisuutta. ”Kunnilla opetuksen järjestäjänä on velvollisuus olla luomatta käytäntöjä, jotka voivat tosiasiallisesti lisätä lasten epätasa-arvoa”, AOA mainitsee. Maksulliset tapahtumat voivat syrjiä oppilaita, joilla ei ole varaa osallistua niihin.

Retkiä, leirikouluja, vierailuja ja muita tapahtumia ei lainsäädäntö eikä AOA:n linjaus kiellä. Ne ovat suositeltavia, mutta kaikkien oppilaiden täytyy päästä mukaan ilman maksua.

– En löydä lain perustetta sille, että opetussuunnitelmaan kuuluvaa opetusta on vanhempien rahoitettava, Skottman-Kivelä sanoo.

Vanhemmat voivat kerätä rahaa leirikouluihin ja laskettelureissuihin. Keräykseen osallistumisen on oltava täysin vapaaehtoista ja kertynyt summa on käytettävä kaikkien oppilaiden hyväksi.

Koulujen opetus- ja vuosisuunnitelman mukaisten leirikoulujen, retkien ja vierailujen kuljetus- ja pääsylippukulut ovat osa kunnan opetustoimen kustannusta. Kunnan tulee osoittaa riittävästi varoja opetukseen myös koulun ulkopuolella.

– Kunta opetuksen järjestäjänä kantaa vastuun, että opetus järjestetään kouluissa ohjeita ja säädöksiä noudattaen.

FAKTA

Lain kirjain

Perustuslaki 16§ 1 mom: Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.

Perustuslaki 2§ 3 mom: Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Yhdenvertaisuuslaki 6§: Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista... ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

Perusopetuslaki 31§: Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu materiaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu perusteluineen löytyy osoitteesta oikeusasiamies.fi

Saloissa kerätään yhä varoja luokkaretkiin ja laskettelureissuihin, Merikadulla ei
Vappu Kallio

Saloisten koulu järjestää lasketteluretkiä, joista monissa kouluissa on luovuttu. Ne, jotka eivät halua lähteä laskettelemaan, ovat mukana koulun talviliikuntapäivässä. Saloisten koulun rehtorin Pertti Bäckmanin mukaan oppilaskunta tukee matkakuluissa sikäli kuin pystyy. Jos varat eivät riitä kaikille tarvitseville, retkeä ei järjestetä.

– Kaikkien halukkaiden pitää pystyä osallistumaan, sanoo Bäckman.

Saloisten kaikki ysiluokkalaiset pääsevät luokkaretkelle tasa-arvoisesti.

– Luokassa on huoltaja, joka kerää rahaa. Tämä vaatii vanhempien yhteistyötä. Tätä asiaa kysytään vanhempainillassa jo seiskaluokalla.

Bäckmanista rahankeruutaito on taito, jota kannattaa opetella koulunkäynnin yhteydessä.

Merikadun koulun rehtorin Kati Airosmaan mukaan Merikadun koululla ei järjestetä lasketteluretkeä tänä vuonna ja ysiluokan luokkaretkikin järjestetään päiväretkenä, johon luokka kerää rahat busseja varten. Rahankeruusta oppilailta on luovuttu, samoin leirikouluista.

– Leirikoulu on kallista puuhaa, sillä opettajalle pitää hankkia sijainen ja maksaa päivärahat. On se työssäjaksamisjuttukin olla 5 päivää reissussa yötä päivää lasten kanssa.