Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Laki
Romutuspalkkiota ei voi enää niputtaa – Yhden uuden auton hankintaan voi saada vain yhden romutuspalkkion

Ro­mu­tus­palk­kio­ta ei voi enää ni­put­taa – Yhden uuden auton han­kin­taan voi saada vain yhden ro­mu­tus­palk­kion

26.02.2021 14:48
Tilaajille
Toimeentulotukiasiakkaat saavat väliaikaista epidemiakorvausta loppuvuonna – korvausta ei tarvitse hakea erikseen

Toi­meen­tu­lo­tu­ki­asiak­kaat saavat vä­li­ai­kais­ta epi­de­mia­kor­vaus­ta lop­pu­vuon­na – kor­vaus­ta ei tar­vit­se hakea erik­seen

30.09.2020 16:37
Tilaajille
Laki voimaan huomenna: Vanhusten palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon vähimmäishenkilöstömitoitus

Laki voimaan huo­men­na: Van­hus­ten pal­ve­lu­asu­mi­seen ja pit­kä­ai­kai­seen lai­tos­hoi­toon vä­him­mäis­hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus

30.09.2020 15:45
Tilaajille
Uusi laki tuo veneilijöiden pelisäännöt yhteen

Uusi laki tuo ve­nei­li­jöi­den pe­li­sään­nöt yhteen

27.05.2020 11:00
Tilaajille
Pyöräilyyn tulee uusia sääntöjä kesäkuussa

Pyö­räi­lyyn tulee uusia sään­tö­jä ke­sä­kuus­sa

25.04.2020 17:00
Tilaajille
Koulu voi retkeillä, mutta se ei saa maksaa oppilaalle mitään

Koulu voi ret­keil­lä, mutta se ei saa maksaa op­pi­laal­le mitään

29.01.2020 09:00
Tilaajille
Kotirauhan rikkoja vankilaan, naispuoliselle kumppanille ehdollista

Ko­ti­rau­han rikkoja van­ki­laan, nais­puo­li­sel­le kump­pa­nil­le eh­dol­lis­ta

03.01.2020 08:48
Tilaajille
Työaikalaki muuttuu vuodenvaihteessa ja työnantajat joutuvat tarkistamaan työntekijöiden kanssa tehtyjä sopimuksiaan: 11 tunnin vuorokausilepo tulee pakolliseksi

Työ­ai­ka­la­ki muuttuu vuo­den­vaih­tees­sa ja työn­an­ta­jat jou­tu­vat tar­kis­ta­maan työn­te­ki­jöi­den kanssa tehtyjä so­pi­muk­siaan: 11 tunnin vuo­ro­kau­si­le­po tulee pa­kol­li­sek­si

23.12.2019 08:00
Tilaajille

Puu­kol­la uh­kai­lus­ta ei löy­ty­nyt näyttöä

07.10.2017 13:00