Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulut
Hankerahoitus on tehnyt liikkuvan tuen työntekijöiden työsuhteista katkonaisia: Nyt tärkeäksi koettu toiminta halutaan kaupungille

Han­ke­ra­hoi­tus on tehnyt liik­ku­van tuen työn­te­ki­jöi­den työ­suh­teis­ta kat­ko­nai­sia: Nyt tär­keäk­si koettu toi­min­ta ha­lu­taan kau­pun­gil­le

27.04.2023 08:00 2
Määräaikaisille opettajille kunnon pesti Siikajoella – syksystä alkaen palkataan koko lukuvuodeksi

Mää­rä­ai­kai­sil­le opet­ta­jil­le kunnon pesti Sii­ka­joel­la – syk­sys­tä alkaen pal­ka­taan koko lu­ku­vuo­dek­si

30.03.2023 08:49 3
Tilaajille
Miljoonien tuet koulujen nuorisotyöhön Pohjois-Pohjanmaalle – Raahen kaupunki sai avustusta yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten nuorisotyön vahvistamiseen.

Mil­joo­nien tuet kou­lu­jen nuo­ri­so­työ­hön Poh­jois-Poh­jan­maal­le – Raahen kau­pun­ki sai avus­tus­ta ylä­kou­lu­jen ja toisen asteen op­pi­lai­tos­ten nuo­ri­so­työn vah­vis­ta­mi­seen.

11.01.2023 18:00
Koulutilojen ulkopuoliselta perittäviin vuokriin on tulossa korotus

Kou­lu­ti­lo­jen ul­ko­puo­li­sel­ta pe­rit­tä­viin vuok­riin on tulossa korotus

14.12.2022 13:00
Tilaajille
Aikojen solmukohdassa
Kolumni

Aikojen sol­mu­koh­das­sa

26.08.2022 07:00
Tilaajille
Rakennustyö Paavolassa alkaa pian – monitoimitalon suunnitelma valmistui ja rakennuslupa tuli

Ra­ken­nus­työ Paa­vo­las­sa alkaa pian – mo­ni­toi­mi­ta­lon suun­ni­tel­ma val­mis­tui ja ra­ken­nus­lu­pa tuli

19.08.2022 14:37
Tilaajille
Englannin kieli tiiviimmin osaksi arkea – "pitäisi olla muutakin kuin kaksi tai kolme oppituntia viikossa"

Eng­lan­nin kieli tii­viim­min osaksi arkea – "­pi­täi­si olla muu­ta­kin kuin kaksi tai kolme op­pi­tun­tia vii­kos­sa"

16.08.2022 20:00 1
Tilaajille
Pyhäjokiset saavat uudet liikuntapaikat likelle koulua

Py­hä­jo­ki­set saavat uudet lii­kun­ta­pai­kat likelle koulua

16.08.2022 17:00
Tilaajille
Lukuvuosi avattiin uudella Saaren koululla – "Vaikuttaa ihan jäätävän hyvältä"

Lu­ku­vuo­si avat­tiin uudella Saaren kou­lul­la – "­Vai­kut­taa ihan jää­tä­vän hy­väl­tä"

11.08.2022 16:15
Tilaajille
"Ei läpälläkään, loppu kiusaamiselle" - Raahen alueen kouluissa aloitetaan kiusaamisen vastainen teema tulevalle lukuvuodelle

"Ei lä­päl­lä­kään, loppu kiu­saa­mi­sel­le" - Raahen alueen kou­luis­sa aloi­te­taan kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen teema tu­le­val­le lu­ku­vuo­del­le

10.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Viimeinen kevät on ollut pakkaamista ja hyvästelyä

Vii­mei­nen kevät on ollut pak­kaa­mis­ta ja hy­väs­te­lyä

29.05.2022 14:00
Tilaajille
Salivaraukset menossa yhdelle luukulle

Sa­li­va­rauk­set menossa yhdelle luu­kul­le

06.04.2022 09:00 1
Tilaajille
27 000 koronatestiä Raahen kouluille

27 000 ko­ro­na­tes­tiä Raahen kou­luil­le

17.02.2022 13:00
Tilaajille
Koulurauhaan on keinoja: "50-luvun koulukuriin ei ole paluuta"

Kou­lu­rau­haan on kei­no­ja: "50-lu­vun kou­lu­ku­riin ei ole pa­luu­ta"

14.02.2022 08:04 1
Tilaajille
"Vartijat kouluun" – Poimintoja nettigallupin avoimista vastauksista

"Var­ti­jat kou­luun" – Poi­min­to­ja net­ti­gal­lu­pin avoi­mis­ta vas­tauk­sis­ta

14.02.2022 08:02
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Miten villi meno kouluissa saadaan loppumaan?

Vastaa ky­se­lyyn: Miten villi meno kou­luis­sa saadaan lop­pu­maan?

07.02.2022 10:21 6
Vuoden koulutusvaikuttaja 2021 -tunnustus Raahen kaupungille

Vuoden kou­lu­tus­vai­kut­ta­ja 2021 -tun­nus­tus Raahen kau­pun­gil­le

24.01.2022 17:30
Tilaajille
Lucina Hänninen virkavapaalle, Kati Haaralasta sijainen

Lucina Hän­ni­nen vir­ka­va­paal­le, Kati Haa­ra­las­ta si­jai­nen

11.08.2021 12:40 1
Tilaajille
Perusopetusta ilman perinteisiä luokkia – "Oppilaalla on oma kotiluokka, jossa ollaan omassa ikäryhmässä"

Pe­rus­ope­tus­ta ilman pe­rin­tei­siä luokkia – "Op­pi­laal­la on oma ko­ti­luok­ka, jossa ollaan omassa ikä­ryh­mäs­sä"

25.05.2021 20:00 1
Tilaajille
Kouluun tutustutaan nyt etänä

Kouluun tu­tus­tu­taan nyt etänä

09.05.2021 12:00
Tilaajille