Koulut
Päätös pysyi uusintakierroksen, vastaesityksen ja äänestyksen jälkeenkin: Kummatin koululaiset siirtyvät Seminaarin alueelle

Päätös pysyi uu­sin­ta­kier­rok­sen, vas­ta­esi­tyk­sen ja ää­nes­tyk­sen jäl­keen­kin: Kum­ma­tin kou­lu­lai­set siir­ty­vät Se­mi­naa­rin alueel­le

27.10.2020 17:00 2
Tilaajille
Teemu riensi avuksi – erityiskasvattaja auttaa korona-aikana syntyneissä tuentarpeissa

Teemu riensi avuksi – eri­tyis­kas­vat­ta­ja auttaa ko­ro­na-ai­ka­na syn­ty­neis­sä tuen­tar­peis­sa

23.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Vihannin koulu valmistuu sovitussa aikataulussa: Katso miltä rakennuksessa nyt näyttää

Vi­han­nin koulu val­mis­tuu so­vi­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa: Katso miltä ra­ken­nuk­ses­sa nyt näyttää

12.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Saloisten koulukeskus

Sa­lois­ten kou­lu­kes­kus

31.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Kummatin koulu Seminaarille, Pattasiin modulikoulu

Kum­ma­tin koulu Se­mi­naa­ril­le, Pat­ta­siin mo­du­li­kou­lu

25.08.2020 18:00 1
Tilaajille
Kivasti jännittävä aamu – Katso kuvat ja tunnelmat ekaluokkalaisen koulutieltä

Kivasti jän­nit­tä­vä aamu – Katso kuvat ja tun­nel­mat eka­luok­ka­lai­sen kou­lu­tiel­tä

12.08.2020 13:07 0
Tilaajille
Tavallisesti, turvallisesti ja hygieniaohjeistukset mielessä pitäen uuteen kouluvuoteen

Ta­val­li­ses­ti, tur­val­li­ses­ti ja hy­gie­nia­oh­jeis­tuk­set mie­les­sä pitäen uuteen kou­lu­vuo­teen

10.08.2020 10:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Terveys ja turvallisuus edellä, myös koulutilakysymyksissä

Lu­ki­jal­ta: Terveys ja tur­val­li­suus edellä, myös kou­lu­ti­la­ky­sy­myk­sis­sä

04.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Kummatin ja Pattasten tila-asiat takaisin lautakunnille

Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten ti­la-asiat ta­kai­sin lau­ta­kun­nil­le

30.06.2020 19:00 3
Tilaajille
Voisivatko kaikki koulupäivät alkaa kello 9? Katso, mikä on Raahen kaupunginhallituksen vastaus

Voi­si­vat­ko kaikki kou­lu­päi­vät alkaa kello 9? Katso, mikä on Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vastaus

02.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Vihantiin ensi vuonna nousevan liikuntasalin koko on päätetty

Vi­han­tiin ensi vuonna nou­se­van lii­kun­ta­sa­lin koko on pää­tet­ty

02.06.2020 12:25 0
Tilaajille
Peruskoulut aukeavat 14. toukokuuta ja etäopetus päättyy koko Suomessa

Pe­rus­kou­lut au­kea­vat 14. tou­ko­kuu­ta ja etä­ope­tus päättyy koko Suo­mes­sa

29.04.2020 21:46 0
Tilaajille
Vihannin koulukeskuksen rakentaminen

Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen

25.04.2020 10:00 0
Tilaajille
Etäopetus alkanut sujua Raahessa vallan mainiosti

Etä­ope­tus alkanut sujua Raa­hes­sa vallan mai­nios­ti

06.04.2020 09:00 0
Tilaajille
Oppilas saa tarvittaessa Raahen koululta laitteen lainaksi etäopiskeluun

Oppilas saa tar­vit­taes­sa Raahen kou­lul­ta lait­teen lai­nak­si etä­opis­ke­luun

06.04.2020 08:45 0
Tilaajille
Pyhäjoen veronmaksajalla tekee kipeää: Saaren koulun väistötilat maksavat yli 2 miljoonaa euroa

Py­hä­joen ve­ron­mak­sa­jal­la tekee kipeää: Saaren koulun väis­tö­ti­lat mak­sa­vat yli 2 mil­joo­naa euroa

21.03.2020 19:00 0
Tilaajille
Tikkalan koululla varotoimi – Italiassa lomaillut opettaja määrätty kotiin

Tik­ka­lan kou­lul­la va­ro­toi­mi – Ita­lias­sa lo­mail­lut opet­ta­ja mää­rät­ty kotiin

13.03.2020 10:11 0
Tilaajille
Raahe tutuksi seikkailulla tv-sarjan henkeen

Raahe tutuksi seik­kai­lul­la tv-sar­jan henkeen

20.02.2020 07:50 0
Tilaajille
Miten ihmeessä Raahessa ei muka pelata koripalloa?

Miten ih­mees­sä Raa­hes­sa ei muka pelata ko­ri­pal­loa?

06.02.2020 17:19 0
Tilaajille
Koulu voi retkeillä, mutta se ei saa maksaa oppilaalle mitään

Koulu voi ret­keil­lä, mutta se ei saa maksaa op­pi­laal­le mitään

29.01.2020 09:00 0
Tilaajille