Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Tilaajille

Lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta löysi Raahen kau­pun­ki­stra­te­gian luon­nok­ses­ta run­saas­ti heik­kouk­sia

Toimikunta esittää strategian tiivistämistä kolmeen sivuun.

Raahen lähidemokratiatoimikunta näkee kaupungin strategialuonnoksessa vielä paljon parannettavaa. Se esittää, että kaikkiaan 34 sivua kuvausta erilaisista kaupungin tulevaisuuden tavoitetiloista sisältävä Raahen kaupunkistrategia tiivistetään enintään kolmeen sivuun.

Lähidemokratiatoimikunnan mielestä strategialla ei ole laajuutensa johdosta selkeää toimintaa ohjaavaa linjausta tai painopistettä. Myös ilmaisut vaativat selventämistä ja selittämistä.