Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Raahen Seutu tästä!

Kaupunkistrategia
Lähidemokratiatoimikunta löysi Raahen kaupunkistrategian luonnoksesta runsaasti heikkouksia

Lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta löysi Raahen kau­pun­ki­stra­te­gian luon­nok­ses­ta run­saas­ti heik­kouk­sia

20.06.2022 10:00 1
Tilaajille
Strategialuonnos on kaupunkilaisten kommentoitavissa – "Nyt pitäisi ottaa kantaa, antaa palautetta ja esittää kärkeviäkin kysymyksiä ja huomioita asioista."

Stra­te­gia­luon­nos on kau­pun­ki­lais­ten kom­men­toi­ta­vis­sa – "Nyt pitäisi ottaa kantaa, antaa pa­lau­tet­ta ja esittää kär­ke­viä­kin ky­sy­myk­siä ja huo­mioi­ta asiois­ta."

23.04.2022 08:00 1
Tilaajille
Raahen kaupungin strategialuonnosta voi kommentoida perjantaihin asti

Raahen kau­pun­gin stra­te­gia­luon­nos­ta voi kom­men­toi­da per­jan­tai­hin asti

21.04.2022 16:00 1
Raahe haluaa asukkailtaan kokemuspohjaista tietoa ja näkemyksiä – kuntalaiskysely avautui perjantaina

Raahe haluaa asuk­kail­taan ko­ke­mus­poh­jais­ta tietoa ja nä­ke­myk­siä – kun­ta­lais­ky­se­ly avautui per­jan­tai­na

08.01.2022 16:00
Tilaajille
Maileriohjelma tänään valtuustossa – Vaikka koronavuosi hidasti asiakirjan viimeistelyä ja valmistumista, ohjelman mukaisia toimenpiteitä on pystytty jo käynnistämään

Mai­le­ri­oh­jel­ma tänään val­tuus­tos­sa – Vaikka ko­ro­na­vuo­si hidasti asia­kir­jan vii­meis­te­lyä ja val­mis­tu­mis­ta, oh­jel­man mu­kai­sia toi­men­pi­tei­tä on pys­tyt­ty jo käyn­nis­tä­mään

07.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Ensin katsotaan, missä ollaan ja sitten käydään töihin paremman maankäytön puolesta

Ensin kat­so­taan, missä ollaan ja sitten käydään töihin pa­rem­man maan­käy­tön puo­les­ta

08.09.2020 18:30
Tilaajille