Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lisää nuoria met­säs­tä­jiä tar­vi­taan

Mielipide Metsästys on yhteiskunnallisesti hyvin tärkeä harrastus. Yhteiskunnalle iso kustannuserä on tiellä tapahtuvat riista-onnettomuudet. Metsästäjien tekemä työ esimerkiksi hirvikantojen kurissa pitämiseksi on todella tärkeää. Vuonna 2017 liikennevirasto arvioi hirvionnettomuuksien laskennallisiksi kustannuksiksi 63,5 miljoonaa euroa. Jos metsästys yhtäkkiä lopetettaisiin, olisivat kustannukset yhteiskunnalle vielä merkittävästi suuremmat.

Viime vuosina metsästäjiä on puhuttanut susikannan nopea kasvu. Suurpetojen aiheuttamat vahingot ovat kasvaneet voimakkaasti 2010-luvulla, joista erityisesti kotieläimiin kohdistuneet vahingot ovat lisääntyneet. Jos suden kannanhoidollista metsästystä ei pian aloiteta, on vaarana koiralla tapahtuvan metsästyksen väheneminen. Koiran avulla metsästys on olennainen osa esimerkiksi hirvenmetsästystä. Toivottavaa olisikin, että suden kannanhoidollinen metsästys päästäisiin mahdollisimman pian aloittamaan. Susi kuuluu Suomen luontoon, mutta ei ihmisten pihoille. Myös susikannan kasvua on pystyttävä tarpeen tullen rajoittamaan.