Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mai­nin­gin tila huo­les­tut­taa, hoi­ta­ja­mi­toi­tus to­teu­tet­ta­va

Hoitajamitoituksen toteuttaminen vanhusten ympärivuorokautiseen tehostettuun hoivaan on täysin mahdollista.

Vanhustenhoivan kriisissä on kysymys isoista moraalisista toimintatavoista. Voimmeko enää kutsua itseämme sivistysvaltioksi, jos hyväksymme huolenpidon olevan sillä tasolla, että vanhusten turvallisuus, ravinto tai muu hoiva ei ole kunnossa?

Suomen pitää olla maa, jossa jokaisella on oikeus vanheta arvokkaasti ilman huolta ja jossa hoitajilla on oikeus tehdä työnsä hyvin ja arvojaan vastaavasti. Haluamme myös vanhustenhoidon henkilöstön asemaa parannettavaksi niin, että suositaan vakituisia työsuhteita sekä ja noudatetaan voimassa olevia työehtosopimuksia. Tämä takaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden alalle.

Vanhustenhoidon hoitajamitoitukseksi tulee kirjata lakiin 0,7:n vähimmäismitoitus. Mitoitusta on korotettava asiakkaiden hoidon tarpeen kasvaessa. Mitoituksen täyttymistä ja muuta hoidon laatua tulisi valvoa nykyistä tehokkaammin ja sanktioita laiminlyönneistä tehostaa. Epäkohtiin on uskallettava puuttua ilman pelkoa, ja niistä ilmoittavien asema tulisi turvata.

Mitoituksen nostaminen edellyttää 4 500 uuden hoitajan rekrytoimista hoivayksikköihin. Nykyisestäkin henkilökunnasta osa eläköityy ja siirtyy muille aloille. Tavoitteen saavuttaminen vaatii koulutuksen laajentamista ja tehostamista. Myös työehtoja ja työolosuhteita on kehitettävä niin, että alalle koulutetut voivat alalla pysyä.

Virkamiestyöryhmän 83-sivuinen ehdotus vanhuspalvelulain korjaamisesta on lähdössä lausuntokierrokselle. Henkilöstömitoitus tulee kirjata ehdotuksen mukaisesti lakiin. Muutoksen tarvitsemat taloudelliset resurssit tulee turvata valtion toimesta. Hoivan piirissä on 1,7 prosenttia väestöstä. Ympäri vuorokauden hoivaa antavissa yksiköissä heitä on alle prosentti väestöstä. Näin pienen väestönosan hoidon kuntoon saattaminen ei vie maata eikä kuntia konkurssiin.

Raahen väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. He ovat merkittävä voimavara. Vain pieni osa heistä käyttää palveluja. Kaupungin on huolehdittava, että omia palveluja niitä tarvitseville on riittävästi saatavilla. Palveluseteli ostot suurilta hoivayrityksiltä ovat julkisten varojen tuhlausta. Nämä varat pitää käyttää omien palvelujen kehittämiseen. Olemme myös huolissamme kotikuntamme keskustan palvelukeskus Mainingin tulevaisuudesta. Sisätilan ilmanlaatu ja tilojen toimimattomuus tulee ratkaista pikaisesti korvaamalla se uudisrakennuksella. Näin turvataan turvallinen asukkaiden asuminen ja työntekijöiden työssä käynti.

Odotamme nyt päättäjiltä aidosti vaikuttavia ratkaisuja vanhustenhuollon tilanteen parantamiseksi. Tilanteen kauhistelu ei riitä, vaan nyt on löydettävä riittäviä toimia hoidon turvaamiseksi niille ikäpolville, jotka loivat maastamme sodanjälkeisen hyvinvointivaltion. Laadukas ja turvallinen vanhuspalvelu kuuluu myös tuleville sukupolville.

Raahen Eläkeläiset rySyyskokous 14.11.2019