Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Siikajoella tarvitaan lapsiystävällinen kuntamalli

Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestö on tehnyt julkilausuman ja esityksen valtuustoryhmälle syyskokouksessaan.

Tarvitaan valtakunnallisia, maakunnallisia ja kunnallisia toimia syntyvyyden kasvattamiseksi

Suomessa on tänä syksynä aiheellisesti kysytty syytä syntyvyyden vähenemiseen. Syitä on etsitty yhteiskunnallisesta kehityksestä, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeudesta ja lasten aiheuttamasta tulotason heikkenemisestä. On myös arvioitu, että nykyihmisen kasvava itsekkyys rajoittaa vanhemmaksi tulemista. Siikajoen kunnassa näkyy valtakunnallinen trendi. Lapsia syntyy entistä vähemmän, vaikka kuntamme ikäjakauma on suhteellisen hyvä keskiarvokuntiin verrattuna.

Maamme väestörakenteen parantamiseksi tarvitaan valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia toimia.

Keskustan eduskuntaryhmän esitykset lapsiperheiden toimeentulon parantamiseksi ovat hyvä alku. Hedelmällisessä iässä olevat perheet on saatava vakuuttuneiksi siitä, että heidän lapsillaan on varmuus taloudelliseen turvallisuuteen. On muistettava, että nyt syntyvät lapset maksavat meidän eläkkeemme. He maksavat myös lapsettomien eläkkeet. Siksi nykyisille lapsiperheille suunnatut tuet eivät ole menoerä vaan investointi tulevaisuuteen.

Tulevan maakuntahallinnon toimintastrategian vahvaksi pohjaksi tulee rakentaa jatkuvuus. Se tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joiden avulla maakuntamme säilyttää elinvoimaisuutensa.

Strategian keskiössä tulee olla lapsiperheiden etujen turvaaminen kaikilla elämän alueilla. Täällä on oltava hyvät olosuhteet lapsille.

Paikallisella tasolla lapset tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Kuntien strategiaan on lisättävä päätöksenteon lapsivaikutusten arviointi.

Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestö esittää valtuustoryhmälle, että se esittäisi kunnassa otettavaksi käyttöön Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin. Mallissa mukana oleva kunta sitoutuu pitkäjänteiseen kehittämistyöhön lasten parhaaksi. Mallissa tarkasteltaisiin kaikkia niitä edellytyksiä ja toimenpiteitä, joiden avulla lapsilla ja heidän vanhemmillaan on hyvä elää Siikajoella. Sitä myöten saadaan syntyvyys Siikajoella nousemaan. Valtuuston päätöksellä on mahdollista muokata asenteita, poistaa esteitä ja kannustaa nuoria perheitä lapsentekoon.

Muistakaamme, että Siikajoki oli TNS tutkimuslaitoksen mukaan Suomen lapsiystävällisin kunta vuonna 2008! Siikajoella asunnot olivat sopivan hintaisia, rikollisuutta oli vähän, luonto oli kaunis, työllisyys suhteellisen hyvä, eikä matka lähimpään kaupunkiin ole pitkä.