Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Lapset
HATARA-hankkeelle jatkoa – kyyditysoppilaiden asemaa pyritään parantamaan

HA­TA­RA-hank­keel­le jatkoa – ­kyy­di­ty­sop­pi­lai­den asemaa py­ri­tään pa­ran­ta­maan

18.08.2023 19:00 1
Tilaajille
Lastenlääkäriyhdistys tukee kännykän käytön rajoittamista kouluissa – "Hallitusohjelman uudistus on tarpeellinen"

Las­ten­lää­kä­ri­yh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

08.08.2023 10:47
Siikajoen Pelastakaa Lapset etsii apuvoimia – heinäkuussa tarkoitus järjestää lasten hupipäivä

Sii­ka­joen Pe­las­ta­kaa Lapset etsii apu­voi­mia – hei­nä­kuus­sa tar­koi­tus jär­jes­tää lasten hu­pi­päi­vä

29.05.2023 17:46
Tilaajille
Kaikilla pitäs olla oma teini
Kolumni

Kai­kil­la pitäs olla oma teini

18.01.2023 07:00 5
Tilaajille
Pikkuveli tuli taloon

Pik­ku­ve­li tuli taloon

06.01.2023 11:00
Tilaajille
Raskas työ vaatii vielä raskaammat huvit – ensihoitaja ja laitosmies viettävät maalla täyttä elämää

Raskas työ vaatii vielä ras­kaam­mat huvit – en­si­hoi­ta­ja ja lai­tos­mies viet­tä­vät maalla täyttä elämää

24.12.2022 18:00
Tilaajille
Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan jouluaaton aattona

Kak­sin­ker­tai­nen lap­si­li­sä mak­se­taan jou­lu­aa­ton aattona

24.11.2022 13:34 5
Merirosvolaiva ja trampoliinit vetävät lapsia Raahen uuteen täyden kympin leikkipuistoon

Me­ri­ros­vo­lai­va ja tram­po­lii­nit vetävät lapsia Raahen uuteen täyden kympin leik­ki­puis­toon

26.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Keskuskoululaisen isä Juho Ilkko pelkää, että Keskuskoulusta tulee uusi Bio Huvimylly – kummitustalo Raahen keskustaan

Kes­kus­kou­lu­lai­sen isä Juho Ilkko pelkää, että Kes­kus­kou­lus­ta tulee uusi Bio Hu­vi­myl­ly – kum­mi­tus­ta­lo Raahen kes­kus­taan

03.10.2022 08:00 6
Tilaajille
Vatsastapuhuja Sari Aalto hurmasi lapsiyleisön Raahen Pimiöillä

Vat­sas­ta­pu­hu­ja Sari Aalto hurmasi lap­si­ylei­sön Raahen Pi­miöil­lä

02.09.2022 20:47
Tilaajille
Liikunta- ja palloilukerho lapsille

Lii­kun­ta- ja pal­loi­lu­ker­ho lap­sil­le

01.07.2022 10:00
Tilaajille
Leikkipuistot osana lapsiystävällistä Raahea – Uusia puistoja valmistumassa

Leik­ki­puis­tot osana lap­si­ys­tä­väl­lis­tä Raahea – Uusia puis­to­ja val­mis­tu­mas­sa

28.06.2022 14:10 2
Tilaajille
Sarjakuvien tekeminen on mukavaa puuhaa – "Parasta kun saa itse keksiä mitä tekee"

Sar­ja­ku­vien te­ke­mi­nen on mukavaa puuhaa – "Pa­ras­ta kun saa itse keksiä mitä tekee"

26.06.2022 18:00
Tilaajille
Kesäaikaan koetaan yksinäisyyttä

Ke­sä­ai­kaan koetaan yk­si­näi­syyt­tä

10.06.2022 08:00
Tilaajille
Liikennepuistossa opitaan liikennekäyttäytymisen aakkoset

Lii­ken­ne­puis­tos­sa opitaan lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­sen aak­ko­set

07.06.2022 19:00
Tilaajille
Raahen seurakunta aloittaa aamuvalvonnan – Noin kuukausi aikaa hakea

Raahen seu­ra­kun­ta aloit­taa aa­mu­val­von­nan – Noin kuu­kau­si aikaa hakea

26.04.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoki harkitsee UNICEFin lapsiystävälliseen malliin mukaan lähtöä

Sii­ka­jo­ki har­kit­see UNI­CE­Fin lap­si­ys­tä­väl­li­seen malliin mukaan lähtöä

13.04.2022 19:00
Tilaajille
Taas äänestettiin kotihoidon Siikajoki-lisästä

Taas ää­nes­tet­tiin ko­ti­hoi­don Sii­ka­jo­ki-li­säs­tä

18.03.2022 12:38
Tilaajille
Väkivaltaiset pienet lapset siirretään Raahessa tukiluokalle jotta heidän ongelmaansa pystytään hoitamaan

Vä­ki­val­tai­set pienet lapset siir­re­tään Raa­hes­sa tu­ki­luo­kal­le jotta heidän on­gel­maan­sa pys­ty­tään hoi­ta­maan

07.03.2022 09:00 3
Tilaajille
Tukes muistuttaa: Ilotulitteiden antaminen lapselle on rikos – viime vuonna sammutettiin 68 rakettien aiheuttamaa tulipaloa

Tukes muis­tut­taa: Ilo­tu­lit­tei­den an­ta­mi­nen lap­sel­le on rikos – viime vuonna sam­mu­tet­tiin 68 ra­ket­tien ai­heut­ta­maa tu­li­pa­loa

30.12.2021 12:21