Pääkirjoitus
Tilaajille

Omista osaa­jis­ta kan­nat­taa pitää kiinni

Täällä jo asuvan osaajan pitäminen kotipaikkakunnalla on helpompaa kuin uusien houkutteleminen.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra julkaisi lokakuun lopussa osaamisen aluetutkimuksen, jossa Raahen seutukunnan monikampusmalli nousi yhdeksi neljästä esimerkistä, joilla osaajapulaa yritetään torjua. Monikampusmallissa alueen yritysten tarvitsemaan koulutus- ja osaamistarpeeseen vastataan eri toimijoiden yhteistyöllä. Malli näyttää varmasti kyntensä ajan myötä, sillä se tuntuu kuuntelevan herkällä korvalla alueen yritysten tarpeita.

Koulutuksen järjestäminen on yksi keino, jolla työvoimapulaa voidaan helpottaa. Samassa tutkimuksessa nousi esiin se, että tärkeintä on saada valmistuneet osaajat pysymään alueella. Tutkijat huomasivat, että ammatillisen tutkinnon suorittaneet ovat kotipaikkauskollisempia kuin korkeakoulutetut, jotka muuttavat herkästi virkojen ja uusien haasteiden perässä kasvukeskuksiin. Se näkyy selvästi myös Raahessa, missä korkeakoulutettuja viranhaltijoita on viime aikoina rekrytoitu varsin tiuhaan. Johtavien viranhaltijoiden parempi kiinnittyminen Raahen alueelle olisi erittäin toivottavaa, jotta kaupunkia voitaisiin kehittää pitkäjänteisesti.