Tilaajille

Py­hä­joel­la on aloi­tet­tu tul­va­suo­je­lu­työt

Pyhäjoen kunta kertoo aloittaneensa Pyhäjoen tulvasuojelutyöt laaditun suunnitelman ja myönnetyn valtionapupäätöksen mukaisesti.

Parhaillaan työn alla ovat joen kapeikkojen avaaminen puunpoistolla Purasenkosken saarista.