Tilaajille

Py­hä­joen kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Heikki Lah­nao­ja: Yh­tei­söl­lis­ten ta­pah­tu­mien mer­ki­tys kasvaa kaiken aikaa

Pyhäjoen kirjastolla on takanaan hyvä vuosi. Kirjastossa oli kävijöitä 32 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Kirjastokäyntejä oli viime vuonna kaikkiaan lähes 30 000, kun vuonna 2018 käyntejä oli reilut 22 000.