Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­hee­nai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Raahen Seutu Digin tilaus tästä.

Tilaajille

Raahen seu­tu­kun­nas­sa an­net­tiin 1228 ääntä en­sim­mäi­se­nä en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen äänestysprosentti ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä oli 3,5 prosenttia. Raahen seutukunnassa äänestettiin keskiarvoa innokkaammin.

Raahessa ensimmäisenä äänestyspäivänä äänensä antoi 966 äänestäjää. Se vastaa 5,1 prosenttia äänioikeutetuista. Naiset olivat miehiä innokkaammin liikkeellä, sillä jo äänestäneistä 511 oli naisia ja 455 miehiä.