Tilaajille

Raa­hes­sa yhä 12 vi­ral­lis­ta ui­ma­ran­taa - vain Kor­ven­ky­län ui­ma­paik­ka on lak­kau­tet­tu

Raahessa on tänäkin kesänä lukuisia yleisiä uimarantoja, vaikka alkuvuodesta kaupungissa puhuttiin jopa yhdeksän uimarannan lakkauttamisesta. Pikkulahti on kaupungin ainoa yleinen niin sanottu EU-ranta, mikä lisäksi pieniä yleisiä uimarantoja Raahessa on 11 kappaletta.

EU-ranta on yleinen uimaranta, jolla käy uimakauden aikana huomattava määrä uimareita päivässä. EU-rannalta uimavesinäytteitä otetaan kolme kertaa uimakauden aikana ja yksi näyte ennen uimakauden alkua. Pienellä yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jossa kunnan terveydensuojeluviranomaisen määrittelyn mukaan ei odoteta käyvän huomattavaa määrä uimareita päivässä. Näiltä rannoilta uimavesinäytteitä otetaan kolme kertaa uimakauden aikana.