Tilaajille

Ra­ken­nus­kiel­toa pukkaa Raa­heen, mutta se ei kiellä ra­ken­ta­mas­ta

Raahen eteläisen ranta-alueen rakentaminen on hidastunut, koska alueen kaavoituksesta on valitettu hallinto-oikeuteen. Alueen rakennuskielto jatkuu kuukausia. Rakennuskielto ei tarkoita, ettei voisi rakentaa. Rakentaminen vaatii poikkeusluvan Raahessa kaikkiaan 3 rakennuskieltoalueella.

<p>Raahen eteläisellä ranta-alueella näyttää näin kauniilta, kun sitä katselee yläilmoista linnun silmin. Juuri nyt alueen asukkaat joutuvat odottamaan rakennuskiellon päättymistä. Poikkeuslupien käsittely on verkkaista eikä poikkeuslupien hakemista suositella, jos hanke vain joutaa hiukan odottamaan.</p> Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavoitus valmistui kaksi vuotta etuajassa, mutta kaavan vahvistaminen on nyt jämähtänyt valituksiin.
Raahen eteläisellä ranta-alueella näyttää näin kauniilta, kun sitä katselee yläilmoista linnun silmin. Juuri nyt alueen asukkaat joutuvat odottamaan rakennuskiellon päättymistä. Poikkeuslupien käsittely on verkkaista eikä poikkeuslupien hakemista suositella, jos hanke vain joutaa hiukan odottamaan.
Raahen eteläisellä ranta-alueella näyttää näin kauniilta, kun sitä katselee yläilmoista linnun silmin. Juuri nyt alueen asukkaat joutuvat odottamaan rakennuskiellon päättymistä. Poikkeuslupien käsittely on verkkaista eikä poikkeuslupien hakemista suositella, jos hanke vain joutaa hiukan odottamaan.
Kuva: Vesa Joensuu

Raahessa on 2 kohtalaisen laajaa aluetta rakennuskiellossa keskeneräisen kaavoituksen takia ja yksi kaavavalitusten takia. Uusin rakennus- ja toimenpidekielto tuli vastikään voimaan Pitkäänkariin, jonne tehdään ajantasainen rantaosayleiskaava. Wanhan Raahen rakennuskielto alkoi tammikuussa 2019 asemakaavan muutostyön takia. Vanhan Saloisten pitäjän ranta-alueiden osayleiskaavan rakennuskiellon päättymiselle ei näy pikaista loppua.

Kun alue kaavoitetaan, se voidaan asettaa rakennus- ja toimenpidekieltoon. Rakennuskielto päättyy yleensä kaavan tultua vahvistetuksi. Mutta jos kaavoituksesta valitetaan, rakennuskielto jatkuu, kunnes asia on loppuun käsitelty.

Raahen eteläisen ranta-alueen kiinteistöjen omistajat joutuvat elämään rakennuskiellossa, sillä alueen osayleiskaavasta on tehty 3 muistutusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden kirjaamosta kerrotaan, että valitusten keskimääräinen käsittelyaika on 22,5 kuukautta siitä, kun asia on tullut vireille. Viime vuoden huhtikuun lopussa valtuustossa hyväksytyn kaavan käsittely kestänee hallinto-oikeudessa ensi kevääseen saakka. Senkin jälkeen päätöksestä on vielä mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Raahen kaupungin kaavoituspäällikön Anu Syrjäpalon mukaan valittajat ovat yksityishenkilöitä. Valitukset koskevat rakennussuojelua ja rakennusoikeuden mitoituksia ja tulkintoja siitä.

Rakennuskielto ei kiellä rakentamista mutta hidastaa sitä.

– Rakennuskielto ei tarkoita sitä, että kenenkään elinkeinoa oltaisiin rajoittamassa tai viemässä pois. Elinkeinon harjoittajille löytynee paikat, mutta muiden, kuten mökkirakentamisen lupahakemusten käsittely on sitkaampaa, kertoo Raahen kaupungin johtava rakennustarkastaja Juha Arola.

Koska rakentaminen rakennuskieltoalueella vaatii poikkeusluvan, rakennushanke käsitellään pitkän kaavan mukaan. Rakennetun ympäristön lautakunta päättää, myönnetäänkö poikkeuslupa vai ei.

– Poikkeusluvan saatuaan voi hakea varsinaista rakennuslupaa, muistuttaa Arola.

Rakennuskielto rauhoittaa rakentamista, jotta alue voidaan kaavoittaa muuttuneita tarpeita varten. Arola vertaa rakennuskieltoa tietyöhön.

– Tämähän on vähän niin kuin ajaisit tietyön poikki; kun nyt ajetaan maltilla, niin jatkossa voidaan jatkaa taas normaaleilla ajonopeuksilla.

Hän neuvoo miettimään, voisiko rakennuskiellon päättymistä odottaa.

– Silloin rakennusvalvonta voisi suoralla luvalla tehdä kaavanmukaisen rakennuslupapäätöksen. Muussa tapauksessa pitää valmistautua perustelemaan, mikä on se erityinen syy, millä tästä voitaisiin poiketa?

Arolan mukaan rakennuskieltoalueille on haettu kieltojen voimaossaolon aikana parikymmentä poikkeuslupaa.

– Tapaus kerrallaan harkitaan, voiko niitä luvittaa rakennuslain mukaisesti ja ovatko erityiset syyt poikkeamiseen olemassa. Kyse on laillisuusharkinnasta, kertoo Anu Syrjäpalo.

Rakennusvalvonta joutuu pyytämään museoviraston lausunnon Wanhan Raahen alueen rakentamiseen. Ranta-alueiden rakennushankkeissa pyydetään lausunto paitsi ely-keskukselta myös kaavoittajalta.

– Harva tietää, että poikkeuslupa ei ole mikään läpihuutojuttu. Se vaatii usein emätilaselvityksen. Jos on kyse ranta-alueesta, täytyy selvittää vapaaksi jätettävän rannan osuus, kertoo Syrjäpalo.

Hän kannustaa jättämään poikkeuslupahakemuksen jo tänä syksynä, jos on aikomus rakentaa rakennuskieltoalueelle ensi kesänä. Se parantaa mahdollisuuksia saada lupa ajoissa.

Kaupunki on muuttamassa rakennusjärjestystä.

– Tarkoitus on keventää ja kannustaa rakentamista eikä päinvastoin, mainitsee Arola.

Fakta

Rakennus-kiellot

Alue määrätään toisinaan rakennuskieltoon kaavoitus- ja suunnittelutyön ajaksi.

Eteläinen ranta-alue

Rakennuskielto laitettiin voimaan 5 vuoden ajan vuosiksi 2016–2021. Kaavoitus kuitenkin valmistui 3 vuodessa eli 2 vuotta etuajassa. Kaavatyön puolesta rakentaminen olisi vapautunut jo viime kesänä.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 35 neliökilometriä, josta yli puolet vesipinta-alaa.

Vakituisia asuntoja noin 150 ja noin 280 asukasta. Loma-asuntoja noin 200.

Alueelle on haettu rakennuskiellon aikana muutamia poikkeuslupia ja ne on myönnetty.

Wanha Raahe

Rakennuskielto on voimassa 2 vuotta vuosina 2019–2020.

14 poikkeuslupaa haettu lähinnä pieniä rakennushankkeita kuten tuulikaappeja varten.

Pitkäkari

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 114,4 hehtaaria, josta vesipinta-alaa on vajaa puolet.

Vakituisia asuntoja ei ole.

Vapaa-ajan asuntoja 121, joista iso osa sijoittuu tulvariskialueelle.

Lisäksi toistakymmentä muuta merkittävää rakennusta.

Rakentamista rajoittaa vahvasti alin sallittu rakennuskorkeus.

Poikkeuslupaprosessi

Rakennuskieltoalueella rakentamiseen pitää hakea ensin poikkeuslupa.

Luvan käsittelee rakennusvalvonta.

Rakennusvalvonta pyytää tarvittavat asiantuntijalausunnot ja valmistelee poikkeusluvan lautakuntaan päätettäväksi.

Poikkeusluvan myöntää rakennetun ympäristön lautakunta.

Lähteet: raahe.fi ja Juha Arola