Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Tilaajille

Re­von­lah­den riip­pu­sil­ta olisi to­teu­tet­ta­va yh­dis­tys­ve­toi­ses­ti

Kuntalaisaloitteena esitetty riippusillan rakentaminen Revonlahdelle on jäämässä kuntalaisten oman aktiivisuuden varaan. Siikajoen tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta ei aloita sillan suunnittelua, mutta jos kyläläiset kokevat tarvetta riippusillan saamiseen, he voivat aloittaa siltahankkeen yhdistysvetoisesti ja kunta voisi toimia hankkeessa yhteistyökumppanina. Kyläläisten harteilla olisi mahdollisten avustusten kartoittaminen ja lupien hankinta.

Lautakunta huomauttaa, että Revonlahden riippusillalle tulisi pituutta yli 100 metriä, joten se olisi merkittävästi vaativampi rakennelma kuin aiemmin toteutettu Hemminkankaan riippusilta. Lautakunnan mukaan helpommin toteutettava sillan paikka voisi olla Pöyryn voimalan kohdalla, missä joen ylityspituus on lyhempi.