Ruot­ta­lon uusi asuin­alue pääsee suun­nit­te­lu­pöy­däl­le

Kaupunki ryhtyy kaavoittamaan Ruottalonlahdelle uusia asuintotteja.

Uusi asuinalue nousee aivan nykyisen Kylmäniemen asuinalueen viereen, sen pohjoispuolelle, metsäiselle alueelle lahden pohjukkaan.

Alue sijaitsee Ruottalonniemeen johtavan Ruottalontien molemmin puolin. Koskemattomaksi jää aivan Ruottalon niemen huvila-alue.

Kaavoitusalueeseen nipsaistaan mukaan myös Mäkituvantien asukkaiden pohjoispuolen virkistysaluetta.

Ruottalonlahti on ollut kysytty asuinalue. Sen kaikki tontit on rakennettu.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 13,6 hehtaaria. Pieni osa alueesta on yksityisessä omistuksessa. Kaupunki on tehnyt siitä ostotarjouksen.

Yleiskaavassa suurin osa alueesta, muun muassa merenranta-alue, on merkitty virkistysalueeksi, ja loput pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Merenrannan puoleinen voidaan kaavoittaa tiiviimmin kuin alue Ruottalontien länsipuolella.

Kortteleita varataan enimmäkseen pientaloja varten, mutta myös erillispientaloja, kytkettyjä pientaloja, rivitaloja ja pienkerrostalojakin voidaan sijoittaa alueelle.

Raahen kaupungin kehittämislautakunta päätti laittaa asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.