Tilaajille

Sata vuotta sitten: Kun­nol­li­sil­le ih­mi­sil­le oli töitä tar­jol­la

Uhkasakko. Antamallaan kuulutuksella on maaherranwirasto tulenwaaran wälttämiseksi kieltänyt 50–300 markan sakon uhalla tupakanpolton Raahen Laiwa & Weneweistämön tehdasalueella niin kutsutussa Warwissa, Raahen kaupungissa sekä sen wieressä olewalla Raahen meriliike oy:n omistamalla laiwanweistämöllä.

Sotawankien vaihto Saksan ja Wenäjän wälillä. Saksassa olewien wenäläisten sotawankien ja Wenäjällä olewien saksalaisten sotawankien palauttaminen kotimaahansa alkaa tämän wiikon aikana Wiron kautta.