Sata vuotta sitten: Kun­nol­li­sil­le ih­mi­sil­le oli töitä tar­jol­la

Vuoden 1930 työpaikkailmoituksissa tärkein, ja ainoa, työntekijältä vaadittava ominaisuus oli kunnollisuus. Nämä ilmoitukset on julkastu Raahen Seudussa 17.5.1920.
Vuoden 1930 työpaikkailmoituksissa tärkein, ja ainoa, työntekijältä vaadittava ominaisuus oli kunnollisuus. Nämä ilmoitukset on julkastu Raahen Seudussa 17.5.1920.

Uhkasakko. Antamallaan kuulutuksella on maaherranwirasto tulenwaaran wälttämiseksi kieltänyt 50–300 markan sakon uhalla tupakanpolton Raahen Laiwa & Weneweistämön tehdasalueella niin kutsutussa Warwissa, Raahen kaupungissa sekä sen wieressä olewalla Raahen meriliike oy:n omistamalla laiwanweistämöllä.

Sotawankien vaihto Saksan ja Wenäjän wälillä. Saksassa olewien wenäläisten sotawankien ja Wenäjällä olewien saksalaisten sotawankien palauttaminen kotimaahansa alkaa tämän wiikon aikana Wiron kautta.