Tilaajille

Sata vuotta sitten: Ruona Oy perusti Re­von­lah­del­le kan­sa­kou­lun

Marraskuusta 1918 on Rewonlahdella toiminut erikoisluontoinen kansakoulu, jonka olemassaolosta ei sanomalehdissä kuitenkaan ole mitään näkynyt. Koulu on Raahe Oy:n perustama ja ylläpitämä ja toimii se yhtiön omistamalla maatilalla. Oppilaita on siinä nykyisin kolmisenkymmentä. Koulun toimintaa ei kunta ole millään tawalla tukenut. Sen sijaan on waltiolta saatu awustusta 2000 markkaa wuodessa.

Wiime torstaina piti koulun johtokunta kokouksen, jossa koulu päätettiin tarjota kunnalle. Toiwottawasti Rewonlahden kunta, jolle tämä koulu on entisten lisäksi todella tarpeellinen, ottaa sen haltuunsa sitäkin suuremmalla syyllä, kun Raahe-yhtiö luowuttaa edelleen huoneiston sen käytettäwäksi.