Mainos: Tutustu Raahen Seu­tuun! Lehti + digi nyt 2 kk 29 €. Tilaa tästä.

Täy­si­mää­räi­siä ko­ro­na­kor­vauk­sia edel­ly­te­tään

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat ja kuntayhtymät vetovat yhdessä koronan aiheuttamien kustannusten korvaamisesta. Kannanottoon osallistuu myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat ja kuntayhtymät vetovat yhdessä koronan aiheuttamien kustannusten korvaamisesta. Kannanottoon osallistuu myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä.
Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät edellyttävät, että hallituksen tulee lupauksensa mukaisesti korvata pitkittyneen kriisin hoidosta aiheutuneet kulut täysimääräisesti ja todellisiin kustannuksiin perustuen, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä on taloudelliset edellytykset selviytyä epidemian leviämisen estämisestä sekä koronapotilaiden hoidosta.

Lausuntokierroksella olevan valtionavustusasetuksen perusteella hallitus on nyt korvaamassa vain noin puolet koronasta aiheutuvista kustannuksista. Tämä merkitsisi pelkästään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnille sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille kymmenien miljoonien eurojen tuen menetyksiä.

Kannanotossa korostetaan, että koronasta aiheutuvien kustannusten korvaamisessa tulee varmistaa, että avustus kohdentuu mahdollisimman hyvin suhteessa syntyneisiin kustannuksiin ja myös siten, että avustus kannustaa estämään koronan leviämistä mahdollisimman hyvin. Näiltä osin on hyvä, että sairaanhoitopiirit ja järjestämisvastuulliset kuntayhtymät voivat hakea myös korvauksia.

Korona ja sen luoma pitkään jatkunut poikkeustilanne on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan terveydenhuollon lisäksi ison palvelutarpeen nousun ja kustannukset sosiaalihuoltoon ja -toimeen. Asetus ei käsittele tätä lainkaan. Myös ne on korvattava.

Lisäksi esitetään harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisen edellytyksiä on muutettava siten, että sillä korvataan todelliset pandemiasta aiheutuneet kustannukset kaikilta osin. Lisäksi harkinnanvaraiseen osuuteen on varattava riittävästi rahoitusta.