Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Raahen Seutu Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk vain 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Talous
Viikko

Sääs­tö­kir­jo­jen aika on ohi

22.09.2021 12:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Elä­ke­ra­hat lop­pu­vat, ellei va­lu­vi­kaa korjata

22.09.2021 06:00 1
Tilaajille

Työt­tö­myys on las­ke­nut Raahen seu­tu­kun­nan kun­nis­sa vuo­den­ta­kai­ses­ta ti­lan­tees­ta

21.09.2021 13:00
Tilaajille

Suurin osa Nordean asiak­kail­le il­mes­ty­neis­tä tar­peet­to­mis­ta ka­te­va­rauk­sis­ta on saatu pois­tet­tua

21.09.2021 12:00
Tilaajille

Teitkö os­tok­sia Nordean kor­til­la? – Ostos saattaa näkyä sekä ve­loi­tet­tu­na kort­ti­mak­su­na että ka­te­va­rauk­se­na

20.09.2021 12:53
Tilaajille
Kuukausi
Pääkirjoitus

Kai­vos­ve­ro on varsin koh­tuul­li­nen korvaus

15.09.2021 06:00
Tilaajille

Kan­sal­li­sen ve­ty­ver­kos­ton pro­jek­ti­pääl­li­kön paikka auki Raa­hes­sa - tehtävä edel­lyt­tää vahvaa näyttöä ja ko­ke­mus­ta ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­ta

13.09.2021 12:56 1
Tilaajille

Raa­hes­sa ja Kem­pe­lees­sä ma­ta­lim­mat kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­set

12.09.2021 18:00
Tilaajille

Rek­ry­toin­nit ovat päät­ty­mäs­sä, ja kaivos on valmis aloit­ta­maan tuo­tan­ton­sa

10.09.2021 08:00
Tilaajille

Raahe ja Py­hä­jo­ki hakivat har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuut­ta

08.09.2021 10:30
Tilaajille

Suo­mes­sa säh­kö­ver­kois­sa val­mis­tau­du­taan li­sään­ty­vään tuu­li­voi­maan ja mah­dol­li­siin yli­tuo­tan­to­ti­lan­tei­siin

08.09.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi yri­tys­ten ja suu­ri­tu­lois­ten ve­ro­kik­kai­lu on hy­väk­syt­tä­vää?

07.09.2021 17:00
Tilaajille

Vuoden suurin ve­ron­pa­lau­tus­pot­ti, 1,1 mil­jar­dia euroa, jaetaan per­jan­tai­na – tänään on puo­les­taan satojen tu­han­sien mät­ky­jen erä­päi­vä

01.09.2021 13:30

Arvon si­joi­tus­toi­min­nan puolen vuoden tulos 3,7 mil­joo­naa euroa

01.09.2021 12:00 1
Tilaajille

Täy­si­mää­räi­siä ko­ro­na­kor­vauk­sia edel­ly­te­tään

29.08.2021 20:00

Koronan hin­ta­lap­pu Raa­hel­le tänäkin vuonna mil­joo­nia euroja

28.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

Fen­no­voi­man vie­rai­lu­kes­kus Py­hä­jo­ki­ta­loon

24.08.2021 14:20
Tilaajille

En­sim­mäi­set erät fos­sii­li­va­paa­ta terästä SSAB:n Oxe­lö­sun­din teh­taal­ta

19.08.2021 14:00
Tilaajille
Fossiilivapaa teräs

Fos­sii­li­va­paa teräs

19.08.2021 14:00
Tilaajille

Har­ti­kai­nen aloit­taa lou­hin­nan Otson kul­ta­kai­vok­sel­la ensi kuussa

14.08.2021 16:00
Tilaajille