Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Talous
Kuukausi
Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan maanantaina

En­sim­mäi­set ve­ron­pa­lau­tuk­set mak­se­taan maa­nan­tai­na

28.06.2022 12:29
Fennovoiman entiset johtajat perustivat ydinvoimaprojekteihin liittyvän konsulttiyhtiön

Fen­no­voi­man entiset joh­ta­jat pe­rus­ti­vat ydin­voi­ma­pro­jek­tei­hin liit­ty­vän kon­sult­ti­yh­tiön

28.06.2022 09:57
Asuntokaupoilla alkaa normaali aika
Pääkirjoitus

Asun­to­kau­poil­la alkaa nor­maa­li aika

20.06.2022 06:30
Tilaajille
Kymmenet ihmiset ovat tulleet Hanhikivi-projektin takia risteykseen, jossa pitää löytää uusi työ

Kym­me­net ihmiset ovat tulleet Han­hi­ki­vi-pro­jek­tin takia ris­teyk­seen, jossa pitää löytää uusi työ

18.06.2022 08:00
Tilaajille
Raahe sai satojen tuhansien tuen digitalisaatioon

Raahe sai satojen tu­han­sien tuen di­gi­ta­li­saa­tioon

16.06.2022 10:41 1
Tilaajille
Lukuisten pankkien maksuliikenteessä ollut ongelmia keskiviikkona – Osuuspankki sanoo saaneensa ongelman kuntoon

Lu­kuis­ten pank­kien mak­su­lii­ken­tees­sä ollut on­gel­mia kes­ki­viik­ko­na – Osuus­pank­ki sanoo saa­neen­sa on­gel­man kuntoon

15.06.2022 17:07 1
Puun pahin hintapiikki ohi

Puun pahin hin­ta­piik­ki ohi

15.06.2022 09:00
Tilaajille
Huitsi Pubista balsamia Salen jättämään haavaan

Huitsi Pubista bal­sa­mia Salen jät­tä­mään haavaan

14.06.2022 10:49 4
Tilaajille
Raahelaisen ilmestymispäivä vaihtuu heinäkuussa

Raa­he­lai­sen il­mes­ty­mis­päi­vä vaihtuu hei­nä­kuus­sa

11.06.2022 13:00
Ruukin Villa Oy:lle vuokra-asuntoja

Ruukin Villa Oy:lle vuok­ra-asun­to­ja

01.06.2022 17:30
Tilaajille
Pohjoisen OP Kodit yhdistyivät

Poh­joi­sen OP Kodit yh­dis­tyi­vät

01.06.2022 10:05
Polttoaineiden hinnat kohosivat selvästi tammi–toukokuussa – ysivitonen maksaa keskimäärin jo 2,30 euroa

Polt­to­ai­nei­den hinnat ko­ho­si­vat sel­väs­ti tam­mi–­tou­ko­kuus­sa – ysi­vi­to­nen maksaa kes­ki­mää­rin jo 2,30 euroa

31.05.2022 14:30
Tilaajille
Vanhemmat
Tuulivoimaa ja tulijoita – molempia tarvitaan
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­maa ja tu­li­joi­ta – mo­lem­pia tar­vi­taan

25.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Luke: Ruoan hintaan kohdistuu tänä vuonna poikkeuksellisen kovaa nousupainetta – kustannusten nousu koettelee erityisesti kotieläintiloja

Luke: Ruoan hintaan koh­dis­tuu tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen kovaa nou­su­pai­net­ta – kus­tan­nus­ten nousu koet­te­lee eri­tyi­ses­ti ko­ti­eläin­ti­lo­ja

24.05.2022 16:45
Työttömiä 22 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten – "Oikeaan suuntaan ollaan siis menossa vähitellen"

Työt­tö­miä 22 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuosi sitten – "Oi­keaan suun­taan ollaan siis menossa vä­hi­tel­len"

24.05.2022 16:00
Tilaajille
Fennovoima peruu ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen – yhtiön muutosneuvottelut päätökseen juhannuksen alla

Fen­no­voi­ma peruu ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­lu­pa­ha­ke­muk­sen – yhtiön muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen ju­han­nuk­sen alla

24.05.2022 10:54
Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja: Hanhikivelle sopisi myös pieni ydinvoimala pilottihankkeena – "Valtiota tarvittaisiin mukaan takuumieheksi"

Ener­gia­teol­li­suus ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja: Han­hi­ki­vel­le sopisi myös pieni ydin­voi­ma­la pi­lot­ti­hank­kee­na – "Val­tio­ta tar­vit­tai­siin mukaan ta­kuu­mie­hek­si"

19.05.2022 08:29
Tilaajille
Oululaisen Wetterin omistaja vaihtuu poikkeuksellisessa yrityskaupassa – raahelaislähtöinen Markku Kankaala toinen uusista omistajista

Ou­lu­lai­sen Wet­te­rin omis­ta­ja vaihtuu poik­keuk­sel­li­ses­sa yri­tys­kau­pas­sa – raa­he­lais­läh­töi­nen Markku Kan­kaa­la toinen uusista omis­ta­jis­ta

16.05.2022 13:30
Tilaajille
RS kysyy: Oletko viime aikoina lisännyt käteisen määrää?

RS kysyy: Oletko viime aikoina li­sän­nyt kä­tei­sen määrää?

13.05.2022 12:00 2
RS kysyy: Jatkuvatko ydinvoimalatyöt vielä joskus Hanhikivellä?

RS kysyy: Jat­ku­vat­ko ydin­voi­ma­la­työt vielä joskus Han­hi­ki­vel­lä?

06.05.2022 12:00 11