Talous
Raahen Seudun lukijat säästävät ahkerasti

Raahen Seudun lukijat sääs­tä­vät ah­ke­ras­ti

15.11.2020 10:00 0
Tilaajille
OP:n palveluissa laaja käyttökatko tulevana viikonloppuna – nämä palvelut eivät toimi katkon aikana

OP:n pal­ve­luis­sa laaja käyt­tö­kat­ko tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – nämä pal­ve­lut eivät toimi katkon aikana

07.10.2020 13:28 0
Arvo satsaa nyt Korkiaan ja vastikään Valveen ja PR Rollsiin

Arvo satsaa nyt Kor­kiaan ja vast­ikään Valveen ja PR Roll­siin

06.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Omavaraisuus tasoitti hinnannousupainetta
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Oma­va­rai­suus ta­soit­ti hin­nan­nou­su­pai­net­ta

05.10.2020 06:45 0
Tilaajille
Kysely: 100 euron pudotus kuukausituloissa aiheuttaisi ongelmia kolmannekselle pohjoispohjalaisista kotitalouksista

Kysely: 100 euron pudotus kuu­kau­si­tu­lois­sa ai­heut­tai­si on­gel­mia kol­man­nek­sel­le poh­jois­poh­ja­lai­sis­ta ko­ti­ta­louk­sis­ta

02.10.2020 11:36 0
Toyotaa ja Lexusta myyvällä Juhan Autolla yt-neuvottelut automyynnissä – vähennystarve enintään viisi henkilötyövuotta

Toyotaa ja Lexusta myy­väl­lä Juhan Autolla yt-neu­vot­te­lut au­to­myyn­nis­sä – vä­hen­nys­tar­ve enin­tään viisi hen­ki­lö­työ­vuot­ta

22.09.2020 13:53 0
Tilaajille
Talouden tasapainotuksesta alustava sopu Pyhäjoella mutta koronaisku on vasta tulossa

Ta­lou­den ta­sa­pai­no­tuk­ses­ta alus­ta­va sopu Py­hä­joel­la mutta ko­ro­na­is­ku on vasta tulossa

09.09.2020 11:00 0
Tilaajille
Uusia yrityksiä perustettu viikon aikana myös Raahen seudulle

Uusia yri­tyk­siä pe­rus­tet­tu viikon aikana myös Raahen seu­dul­le

06.09.2020 13:00 0
Tilaajille
Arvolta napsahtaa osuuskorkoja tilille lokakuussa

Arvolta nap­sah­taa osuus­kor­ko­ja tilille lo­ka­kuus­sa

05.09.2020 15:18 0
Tilaajille
Kuluttajat ja kaupat alkavat heräillä
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Ku­lut­ta­jat ja kaupat alkavat he­räil­lä

29.05.2020 06:45 0
Tilaajille
Varovaisuus jatkuu, vaikka elämä avautuu
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Va­ro­vai­suus jatkuu, vaikka elämä avautuu

06.05.2020 06:45 0
Tilaajille
Kotimainen kysyntä pitää taloutta pystyssä
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Ko­ti­mai­nen kysyntä pitää ta­lout­ta pys­tys­sä

09.03.2020 06:45 0
Tilaajille
Korona osoitti, miten herkästi talous huojuu

Korona osoit­ti, miten her­käs­ti talous huojuu

06.03.2020 06:45 0
Tilaajille
Koronavirus on jo vaikuttanut raahelaisiin yrityksiin

Ko­ro­na­vi­rus on jo vai­kut­ta­nut raa­he­lai­siin yri­tyk­siin

01.03.2020 21:05 0
Tilaajille
Takana karmea vuosi: Lehto Group kävi liian kovilla kierroksilla

Takana karmea vuosi: Lehto Group kävi liian kovilla kier­rok­sil­la

24.01.2020 10:00 0
Tilaajille
Valtionosuuksia tulee seutukuntaan keskimääräistä enemmän

Val­tion­osuuk­sia tulee seu­tu­kun­taan kes­ki­mää­räis­tä enemmän

15.01.2020 21:00 0
Tilaajille
Ylijäämää ilman yllätyksiä

Yli­jää­mää ilman yl­lä­tyk­siä

13.12.2019 20:00 0
Tilaajille
Pääekonomisti Urrilan vaikea yhtälö: väestö ikääntyy eikä lisäänny

Pää­eko­no­mis­ti Urrilan vaikea yhtälö: väestö ikään­tyy eikä li­sään­ny

26.11.2019 17:27 0
Tilaajille
Köyhät lapset kokevat vähättelyä ja kiusaamista

Köyhät lapset kokevat vä­hät­te­lyä ja kiu­saa­mis­ta

22.11.2019 09:00 0
Pyhäjoki haluaa korottaa veroja

Py­hä­jo­ki haluaa ko­rot­taa veroja

10.11.2018 13:00 0