Mainos: Lataa Raahen Seutu -so­vel­lus ja lue uu­tis­vir­taa pu­he­li­mes­sa tai tab­le­tis­sa - ohjeet tästä

Talous
Viikko
Kestävä kuluttaminen
Kolumni

Kestävä ku­lut­ta­mi­nen

30.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Melkein miljoonalla on liian pieni veroprosentti

Melkein mil­joo­nal­la on liian pieni ve­ro­pro­sent­ti

29.09.2022 16:10 1
Näin suomalaisia autetaan suurten sähkölaskujen kanssa: kotitalousvähennys, suora tuki ja veronalennus

Näin suo­ma­lai­sia au­te­taan suurten säh­kö­las­ku­jen kanssa: ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys, suora tuki ja ve­ron­alen­nus

27.09.2022 20:00 1
Tilaajille
PTT:n ennuste: Ruuan hinnannousu kiihtyy loppuvuonna – jopa 20 prosentin inflaatio kuukaudessa

PTT:n en­nus­te: Ruuan hin­nan­nou­su kiihtyy lop­pu­vuon­na – jopa 20 pro­sen­tin inf­laa­tio kuu­kau­des­sa

27.09.2022 15:00 2
Ei ole pahitteeksi oppia energiapihiksi
Pääkirjoitus

Ei ole pa­hit­teek­si oppia ener­gia­pi­hik­si

26.09.2022 06:30
Tilaajille
Arvo tienasi Keliberin osakekaupalla liki yhdeksän miljoonaa euroa

Arvo tienasi Ke­li­be­rin osa­ke­kau­pal­la liki yh­dek­sän mil­joo­naa euroa

25.09.2022 14:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Verohallinto kokeilee tekstiviestimuistutusta

Ve­ro­hal­lin­to ko­kei­lee teks­ti­vies­ti­muis­tu­tus­ta

24.09.2022 16:30 1
Luohualla toimiva tislaamo on valmiina ensimmäisen tuotteensa myyntiin

Luo­hual­la toimiva tis­laa­mo on val­mii­na en­sim­mäi­sen tuot­teen­sa myyn­tiin

23.09.2022 10:13
Tilaajille
Vetyputki avaa uusia ovia Raahessa: alueelle voi sen ansiosta sijoittua sähköä kuluttavaa vihreää teollisuutta

Ve­ty­put­ki avaa uusia ovia Raa­hes­sa: alueel­le voi sen an­sios­ta si­joit­tua sähköä ku­lut­ta­vaa vihreää teol­li­suut­ta

23.09.2022 09:00
Tilaajille
Aurinkopaneelit Siikajoen kunnan uusiin kohteisiin

Au­rin­ko­pa­nee­lit Sii­ka­joen kunnan uusiin koh­tei­siin

22.09.2022 14:30
Tilaajille
"Asserin aukio" täyttyy sittenkin: Asuintornitalo suunnitteilla ydinkeskustaan

"As­se­rin aukio" täyttyy sit­ten­kin: Asuin­tor­ni­ta­lo suun­nit­teil­la ydin­kes­kus­taan

21.09.2022 11:00
Tilaajille
Säästäminen  on mielikuvituslaji
Kolumni

Sääs­tä­mi­nen on mie­li­ku­vi­tus­la­ji

16.09.2022 07:30
Tilaajille
Pyhäjoen jäähalli pysyy kiinni ainakin syyskuun

Py­hä­joen jää­hal­li pysyy kiinni ainakin syys­kuun

15.09.2022 14:00
Tilaajille
Aurinkosähkö muutti sähkölaskun miinusmerkkiseksi ja sähkön ostajasta tuli sähkön myyjä

Au­rin­ko­säh­kö muutti säh­kö­las­kun mii­nus­merk­ki­sek­si ja sähkön os­ta­jas­ta tuli sähkön myyjä

14.09.2022 08:00
Tilaajille
S-Pankin verkkopankissa oli kuukausia kestänyt vakava häiriö: Sadat asiakkaat olisivat voineet kirjautua toisten verkkopankkiin, häiriötä hyödynnettiin myös väärinkäytöksiin

S-Pan­kin verk­ko­pan­kis­sa oli kuu­kau­sia kes­tä­nyt vakava häiriö: Sadat asiak­kaat oli­si­vat voineet kir­jau­tua toisten verk­ko­pank­kiin, häi­riö­tä hyö­dyn­net­tiin myös vää­rin­käy­tök­siin

13.09.2022 16:25
Säästöjä syntyy katuvalaistuksesta – "Otetaan sieltä, missä se ei kipeimmin näy"

Sääs­tö­jä syntyy ka­tu­va­lais­tuk­ses­ta – "O­te­taan sieltä, missä se ei ki­peim­min näy"

12.09.2022 08:00 4
Tilaajille
Kunnissa on herättävä sähkönsäästöön
Pääkirjoitus

Kun­nis­sa on he­rät­tä­vä säh­kön­sääs­töön

12.09.2022 06:30
Tilaajille
RS kysyy: Paljonko sinä maksat nyt sähköstä?

RS kysyy: Pal­jon­ko sinä maksat nyt säh­kös­tä?

09.09.2022 12:44 7
Norwegian lopettaa Oulun-lennot – "Oulu on kiva paikka, mutta ihmiset lentävät mieluummin rantakohteisiin"

Nor­we­gian lo­pet­taa Ou­lun-len­not – "Oulu on kiva paikka, mutta ihmiset len­tä­vät mie­luum­min ran­ta­koh­tei­siin"

09.09.2022 12:10
Tilaajille
OP:n verkossa käyttökatkoja

OP:n ver­kos­sa käyt­tö­kat­ko­ja

08.09.2022 15:30