Eläke
Hilkka ja Mikko Okkonen päättivät eläkeikänsä jo hyvissä ajoin: Taloudellisesti he eivät valmistautuneet elämänmuutokseen mitenkään erityisesti

Hilkka ja Mikko Okkonen päät­ti­vät elä­ke­ikän­sä jo hyvissä ajoin: Ta­lou­del­li­ses­ti he eivät val­mis­tau­tu­neet elä­män­muu­tok­seen mi­ten­kään eri­tyi­ses­ti

07.04.2021 08:00
Tilaajille
Väki eläköityy kunta-alalla vauhdilla – Kunnissa työpaikkoja ei kuitenkaan aukea samaan tahtiin eläköitymisten kanssa

Väki elä­köi­tyy kun­ta-alal­la vauh­dil­la – Kun­nis­sa työ­paik­ko­ja ei kui­ten­kaan aukea samaan tahtiin elä­köi­ty­mis­ten kanssa

19.02.2021 08:00
Tilaajille
Nyt työkalenteri on tyhjä – Viimeisenä työpäivänään Hannu Kallunki kävi vielä Pyhäjoen valtuustossa

Nyt työ­ka­len­te­ri on tyhjä – Vii­mei­se­nä työ­päi­vä­nään Hannu Kal­lun­ki kävi vielä Py­hä­joen val­tuus­tos­sa

01.05.2020 06:00
Tilaajille
Työt maittavat entistä pitempään
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Työt mait­ta­vat entistä pi­tem­pään

26.02.2020 06:40
Tilaajille
Alin eläkeikä nousee taas kolmella kuukaudella

Alin elä­ke­ikä nousee taas kol­mel­la kuu­kau­del­la

01.01.2020 12:00
Tilaajille
Kahden Katinhännän pojan toive päästä palokuntalaisiksi tyrmättiin yli 50 vuotta sitten –  Vuosien saatossa heistä molemmista tuli palomestareita ja nyt he ovat jäämässä yhtä aikaa eläkkeelle

Kahden Ka­tin­hän­nän pojan toive päästä pa­lo­kun­ta­lai­sik­si tyr­mät­tiin yli 50 vuotta sitten – Vuosien saa­tos­sa heistä mo­lem­mis­ta tuli pa­lo­mes­ta­rei­ta ja nyt he ovat jää­mäs­sä yhtä aikaa eläk­keel­le

18.12.2019 10:00
Tilaajille