Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Hannu Kallunki
Kallunki teki paluun entiseen johtajavirkaansa

Kal­lun­ki teki paluun en­ti­seen joh­ta­ja­vir­kaan­sa

19.11.2023 10:00
Tilaajille
Kallungin suurperhettä yhdistää musiikki

Kal­lun­gin suur­per­het­tä yh­dis­tää mu­siik­ki

05.01.2023 16:00 1
Raahelainen Hannu Kallunki pääsi vaikuttamaan kirkolliskokouksessa ja totesi sen muistuttavan eduskuntatyöskentelyä

Raa­he­lai­nen Hannu Kal­lun­ki pääsi vai­kut­ta­maan kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa ja totesi sen muis­tut­ta­van edus­kun­ta­työs­ken­te­lyä

12.05.2022 10:00
Tilaajille
Hiippakuntavaltuusto valitsi Hannu Kallungin tuomiokapitulin kollegion maallikkojäseneksi

Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to valitsi Hannu Kal­lun­gin tuo­mioka­pi­tu­lin kol­le­gion maal­lik­ko­jä­se­nek­si

06.06.2020 15:00
Tilaajille
Nyt työkalenteri on tyhjä – Viimeisenä työpäivänään Hannu Kallunki kävi vielä Pyhäjoen valtuustossa

Nyt työ­ka­len­te­ri on tyhjä – Vii­mei­se­nä työ­päi­vä­nään Hannu Kal­lun­ki kävi vielä Py­hä­joen val­tuus­tos­sa

01.05.2020 06:00
Tilaajille
Hannu Kallunki: "Älkää jättäkö menemättä hoitoon koronan takia"

Hannu Kal­lun­ki: "Älkää jättäkö me­ne­mät­tä hoitoon koronan takia"

30.04.2020 18:00
Tilaajille