Työt­tö­myys väheni huh­ti­kuus­sa – pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien määrä kasvoi vuo­den­ta­kai­ses­ta

Työllisyystilanne oli huhtikussa parempi kuin vuosi sitten.
Työllisyystilanne oli huhtikussa parempi kuin vuosi sitten.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen huhtikuun työllisyyskatsauksen mukaan Raahen alueella oli huhtikuussa 1 595 työtöntä työnhakijaa, kun viime vuonna heitä oli 1 760. Työttömyys on nyt alhaisimmillaan viiteen vuoteen.

–Hyvä työllisyyskehitys on siis jatkunut kesää kohti mentäessä ja näyttäisi siltä, että ennen kesää päästään jo koko seutukunnan tasolla alle kymmenen prosentin työttömyyden, tiedottaa Marko Salmela Raahen TE-toimistosta.

Huhtikuun lopussa 10 prosentin raja alittui jo Siikajoella (9,8 prosenttia) ja Pyhäjoella (9,5 prosenttia). Raahen työttömyysaste oli 11,8 prosenttia ja koko seutukunnan 11,3 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaalla luku oli 13,5 % ja koko maassa 11,6 %.

Työttömiä työnhakijoita oli huhtikuussa Pyhäjoella 122, Raahessa 1 254 ja Siikajoella 218. Viime vuonna vastaavat luvut olivat Pyhäjoella 135, Raahessa 1 371 ja Siikajoella 262. Raahessa laskua työttömien määrässä oli toiseksi eniten Pohjois-Pohjanmaan alueella. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Oulussa edellisvuoteen verrattuna (-634)

Vaikka työttömien työnhakijoiden määrä vähenikin Raahen alueella, oli Raahen seutukunnassa ja Oulussa eniten lomautettuja.

Kaikissa Raahen seutukunnan kunnissa pitkäaikaistyöttömyys on noussut viime vuodesta. Yli vuoden työttömänä olleita oli huhtikuun lopussa 383, joka on 30 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Noin 35 % pitkäaikaistyöttömistä oli yli 58-vuotiaita ja heistä valtaosa yli 60-vuotiaita.

–Tämä on huolestuttava kehityssuunta siinäkin mielessä, että koko Pohjois-Pohjanmaan alueella pitkäaikaistyöttömyys on laskenut 600 henkilöllä. Mitään yksittäistä selittävää tekijää ei ole nähtävissä, mutta oma vaikutuksensa on varmasti ollut kuntakokeilun päättymisellä viime vuonna, jossa oli resursseja panostaa pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja ehkäisyyn.

Nuorten työttömien määrä on laskenut edelleen. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli seutukunnassa 258, joka on 55 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisyystilanteen positiivinen kehitys näkyy yleensä ensimmäisenä nuorten työttömien määrässä.

Avoimia työpaikkoja oli alueellamme avoinna huhtikuun lopussa 351.

Koko Pohjois-Pohjanmaan alueella työttömyys väheni 1 450:llä vuoden takaisesta. Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston alueen kunnissa oli huhtikuun lopussa lomautetut mukaan lukien hieman alle 25 200 työtöntä työnhakijaa.

Työttömyys laski huhtikuussa, mutta suhteellisesti hieman vähemmän kuin maaliskuussa. Pitkäaikaistyöttömyys laski edelleen vilkkaammin kuin kokonaistyöttömyys ja yli 50-vuotiaiden työttömyys jatkoi laskuaan. Työttömyyden lasku koski miehiä (-7,0 %) enemmän kuin naisia (-3,3 %). Lomautettujen määrä laski ja aktiivitoimissa oli työnhakijoita enemmän kuin vuosi sitten.

Huhtikuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 7 010 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 3 020 ja niiden määrä laski vuoden takaisesta hieman eli 30:llä. Työpaikkoja täyttyi kuukauden aikana 510. Kuukauden lopussa haettavana oli edelleen noin 3 620 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin lähes kaikissa ammattiryhmissä. Eniten eli 695 paikkaa avattiin palvelu- ja myyntityöntekijöille.