Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uusi lasten ja nuorten liik­ku­mis­suo­si­tus: mo­ni­puo­lis­ta, rei­pas­ta ja ra­sit­ta­vaa liik­ku­mis­ta vä­hin­tään tunti päi­väs­sä

Opetus- ja kulttuurimisteriö on antanut uuden lapsia ja nuoria koskevan liikkumissuosituksen, tiedottaa ministeriö.

Uuden suosituksen mukaan kaikille 7–17 -vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomion ottaen.

Suosituksen mukainen määrä liikkumista voi kertyä useista liikkumisen hetkistä päivän aikana. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

Uuden suosituksen mukaan lasten ja nuorten olisi siis hyvä liikkua viikon jokaisena päivänä, ja suurimman osan liikkumisesta tulisi olla kestävyystyyppistä. Teholtaan rasittavaa kestävyystyyppistä liikkumista sekä lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liikkumista kannattaisi tehdä vähintään kolmena päivänä viikossa.

Liikkumisen kannattaisi olla monipuolista, jolloin erilaiset liikuntataidot kehittyvät. Myös liikkuvuuteen kannattaisi suosituksen mukaan kiinnittää huomiota.

Suositus toteutuu perhetasolla

Suomessa vain noin puolet 7−12-vuotiaista ja vain alle viidesosa 13−17-vuotiaista liikkuu suositusten mukaan. Tarve liikkumisen lisäämiseen on siis olemassa, tiedotteessa todetaan.

Uuden liikkumissuosituksen keskeisiä toimeenpanijoita ovat perhe ja kaverit, koulut ja oppilaitokset, liikunta- ja urheiluseurat ja kaikki liikuntaharrastusten järjestäjät, kunnat sekä valtionhallinto.

Liikkumissuositus valmisteltiin monitieteisessä ja -ammatillisessa lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin asiantuntijaryhmässä. Suosituksen ydin ei ole juuri muuttunut aiemmasta vuoden 2008 suosituksesta, mutta suosituksen sisältöä on muokattu vastaamaan paremmin viime vuosina merkittävästi kasvanutta, monipuolistunutta ja tarkentunutta tutkimusnäyttöä lasten ja nuorten liikkumisesta.