Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Tilaajille

Vaikka ve­ro­tu­lot vä­he­ni­vät, Raahen seu­ra­kun­nan talous pysyi hyvänä

Raahen seurakunnan taloudellinen tilanne pysyi hyvänä, vaikka verotulot vähenivätkin 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilinpäätöksen mukaan toimintakulujen toteutuma-aste oli 95 prosenttia ja toimintatuottojen puolestaan 105,5 prosenttia talousarvioon verrattuna.