Tilaajille

wpd Finland aloit­taa työt Py­hä­joel­la - Touk­ka­lan­tien silta uu­si­taan heti aluksi

Pyhäjoen Karhunnevankankaalle suunniteltu 33 voimalan tuulipuistohanke siirtyy toteutusvaiheeseen. wpd Finland Oy:n toimitusjohtaja Heikki Peltomaa kertoo hankealueen maanomistajille lähettämässään kirjeessä tuulivoimapuiston rakentamisen alkavan nyt toukokuussa puuston poistolla. Merkittävin osa puunpoistosta tapahtuu uusien, rakennettavien teiden ja voimaloiden alueilla.

Toukokuussa uusitaan myös Toukkalantien silta. Nykyiset siltarakenteet poistetaan ja tilalle asennetaan kaksi siltarumpua rinnakkain. Kolmisen viikkoa kestävien siltatöiden aikaan Toukkalantien kulkuyhteys Karhunnevankankaan kiinteistöille on pois käytöstä noin viikon ajan. Tänä aikana alueelle pääsee Saukkolantien kautta.