8-ker­rok­si­nen talo tuo ur­baa­nia ilmettä Rau­ta­ta­lon ton­til­le

Rautatalon tontin asemakaavan muutos on nähtävänä ja kommentoita-vana.

Havainnekuva Laivurinkadun ja Kauppakadun risteyksestä Rautatalon tontille. Rautatalon tontin asemakaava asetetaan nyt luonnosvaiheena nähtäville, joka on kaupunkilaisten kannalta mainio vaihe vaikuttaa ja kertoa mielipiteensä.
Havainnekuva Laivurinkadun ja Kauppakadun risteyksestä Rautatalon tontille. Rautatalon tontin asemakaava asetetaan nyt luonnosvaiheena nähtäville, joka on kaupunkilaisten kannalta mainio vaihe vaikuttaa ja kertoa mielipiteensä.

Luonnosvaiheessa oleva Rautatalon tontin asemakaavan muutos odottaa kommentteja.

Oululainen Linja Arkkitehdit Oy:n laati Rautatalon tontin asemakaavan muutoksen luonnosvaiheessa neljä erilaista suunnitelmaa asemakaavan muutoksen pohjaksi.

Valitussa vaihtoehdossa, jota on työstetty Raahen kaupungin ja rakennuttajan ohjauksessa, 8- ja 4-kerroksiset rakennukset sijoittuvat tontin ulkolaidoille.

Rakenteellinen pysäköinti koettiin huonoksi ja jatkotyöstössä toivottiin pysäköinti muutettavan maanpäälliseksi.

Kaksi kerrostaloa rajaavat Kauppakadun ja Laivurinkadun kulman. Liiketila on sijoitettu 4-kerroksisen rakennuksen eteläpäädyn siipeen, maantasokerrokseen.

Rakennusten väliin jäävä rako kurotaan umpeen muurilla, jolloin julkisen ja yksityisen tilan raja ei jää epäselväksi. Molempien rakennusten länsipuolelle sijoittuu leikki- ja oleskelualuetta.

Tontille ajetaan Sovionkadulta ja sinne voi tulla myös Kauppa-aukion puolelta kävellen tai pyörällä. Pysäköinti sijoittuu tontin luoteisnurkkaan, pääosin katettuina pysäköintipaikkoina. Tontti aidataan suojaisaksi sieltä, missä rakennukset eivät sijoitu tontin rajaan kiinni.

Ehdotuksessa syntyy selkeästi rajattua kaupunkimaista tilaa Laivurinkadun ja Kauppakadun kulmaan. Myös Kauppakadun ja Sovionkadun kulmaus on jäsennelty ja eheä. Sovionkadun pysäköintikatosten seinät rajaavat tonttia pohjoisesta ja luoteesta. Lounaassa sijaitseva piha-alue rajataan aidalla ja istutuksin.

Raahen kirkon korkeus meren pinnasta on noin 67 metriä. Tontille suunniteltu 8-kerroksinen rakennus nousee noin 30 metriä merenpinnan yläpuolelle. Valitussa vaihtoehdossa liiketilalle muodostuu julkisivua Kauppakadulle ja Laivurinkadun katuaukiolle, tehden siitä sijaintinsa puolesta houkuttelevaa liiketilaa vaikka kahvila- tai ravintolatoiminnalle.

Nelikerroksiseen rakennukseen on varattu yksikerroksinen siipi liiketila- tai toimistotilaa varten. Liiketila sijoitetaan rakennuksen katutasoon siten, että se avautuu Laivurinkadun katuaukiolle sekä Kauppakadulle.

Laivurinkadun ja Kauppakadun puoleisten sivujen ensimmäiseen kerrokseen on pääsääntöisesti sijoitettava varasto- ja yhteistiloja.

Rakennukset ovat lamellikerrostaloja. Sivukäytävätaloja ei sallita. Kaikki rakennukset tulee sijoittaa tontin rajoihin kiinni. Rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus ja niiden pääasiallinen julkisivumateriaali on puhtaanvalkoinen kivimateriaali. Rakennusten aukion puoleiset julkisivut toteutetaan puhtaaksi muurattuna harmaana tai tummansävyisenä rosoisena tiilipintana.

Korttelin sisäpiha jää suojaisaksi ja sinne on mahdollista toteuttaa viihtyisiä oleskelualueita asukkaille. Sisäpihoille istutetaan kasvillisuutta ja kulkutiet päällystetään kivimateriaalilla. Ajotiet ja pysäköintialue asfaltoidaan.

Pihan autokatokset sekä talousrakennukset rakennetaan siten, että ne muodostavat arkkitehtonisesti yhtenäisen kokonaisuuden asuinrakennusten kanssa.

Autopaikat toteutetaan maanpäällisenä katettuna paikoituksena. Autokatokset jäsentävät pysäköintialuetta, erottaen sen visuaalisesti pihan muusta oleskelualueesta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa rakentamista, luoda edustavaa kaupunkikuvaa ja voimistaa kaupallisen keskustan elinvoimaisuutta.