Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Biokaasu
Pohjolan Peruna biokaasulaitoksen rakentaminen alkaa syksyllä, jos hanke saa Business Finlandin tuen – samalla saadaan luomuviljelyyn kelpaavaa lannoitetta maatalouteen

Poh­jo­lan Peruna bio­kaa­su­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa syk­syl­lä, jos hanke saa Bu­si­ness Fin­lan­din tuen – samalla saadaan luo­mu­vil­je­lyyn kel­paa­vaa lan­noi­tet­ta maa­ta­lou­teen

20.09.2022 10:39
Tilaajille
Esiselvitys biokaasun tuotannosta Raahen alueella valmistunut: "Tulkinta ei ole punainen, vaan haalean vihreä."

Esi­sel­vi­tys bio­kaa­sun tuo­tan­nos­ta Raahen alueel­la val­mis­tu­nut: "Tul­kin­ta ei ole pu­nai­nen, vaan haalean vih­reä."

17.05.2021 09:00
Tilaajille
Raahessa kaasua on vielä vain polkimissa – lähimmät kaasutankkausasemat ovat Oulussa ja Ala-Temmeksellä

Raa­hes­sa kaasua on vielä vain pol­ki­mis­sa – lä­him­mät kaa­su­tank­kaus­ase­mat ovat Oulussa ja Ala-Tem­mek­sel­lä

26.01.2021 19:00
Tilaajille
Perunankuorista energiaa - Vihantiin suunnitellaan lehmän pötsin toimintaa jäljittelevää biokaasulaitosta

Pe­ru­nan­kuo­ris­ta ener­giaa - Vi­han­tiin suun­ni­tel­laan lehmän pötsin toi­min­taa jäl­jit­te­le­vää bio­kaa­su­lai­tos­ta

15.01.2021 06:00
Tilaajille
Biokaasuliiketoiminta kiinnostaa Raahessa - "Kaasuinfrastruktuurin luominen toisi huomattavan määrän investointeja"

Bio­kaa­su­lii­ke­toi­min­ta kiin­nos­taa Raa­hes­sa - "Kaa­suinf­rast­ruk­tuu­rin luo­mi­nen toisi huo­mat­ta­van määrän in­ves­toin­te­ja"

20.11.2020 18:00
Tilaajille
SSAB:n Raahen terästehdas kokeilee ensimmäisenä Suomessa biokaasua laivakuljetusten polttoaineena – tavoitteena päästöjen vähentäminen

SSAB:n Raahen te­räs­teh­das ko­kei­lee en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa bio­kaa­sua lai­va­kul­je­tus­ten polt­to­ai­nee­na – ta­voit­tee­na pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen

11.06.2020 15:23
Tilaajille
SSAB tutkii ja uudistaa, jotta hiilivapaaseen terästuotantoon päästään etunenässä

SSAB tutkii ja uu­dis­taa, jotta hii­li­va­paa­seen te­räs­tuo­tan­toon pääs­tään etu­ne­näs­sä

16.12.2019 09:00
Tilaajille