Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Hanketuet
Ensi vuonna alkavassa hankkeessa kirjastosta halutaan yhteiskunnallisen keskustelun paikka

Ensi vuonna al­ka­vas­sa hank­kees­sa kir­jas­tos­ta ha­lu­taan yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun paikka

09.11.2021 18:00
Tilaajille
Tuulivoimalan jäännökset saavat Tauvossa uuden elämän, kun alueen houkuttelevuutta pyritään lisäämään

Tuu­li­voi­ma­lan jään­nök­set saavat Tau­vos­sa uuden elämän, kun alueen hou­kut­te­le­vuut­ta py­ri­tään li­sää­mään

06.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Miljoonat loppuivat kesken, kun opetusministeriö jakoi hankerahaa – Raahessa keksittiin keinot hyvän toiminnan jatkamiseen

Mil­joo­nat lop­pui­vat kesken, kun ope­tus­mi­nis­te­riö jakoi han­ke­ra­haa – Raa­hes­sa kek­sit­tiin keinot hyvän toi­min­nan jat­ka­mi­seen

09.06.2021 08:00
Tilaajille