Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyväntekeväisyys
Gumerus osal­lis­tui Team Rynkeby -kou­lu­juok­suun – tem­pauk­sel­la tehdään tun­ne­tuk­si syö­pä­las­ten asiaa ja ke­rä­tään rahaa hoi­toi­hin ja tut­ki­muk­seen

Gumerus osal­lis­tui Team Rynkeby -kou­lu­juok­suun – tem­pauk­sel­la tehdään tun­ne­tuk­si syö­pä­las­ten asiaa ja ke­rä­tään rahaa hoi­toi­hin ja tut­ki­muk­seen

09.05.2023 12:02
Tilaajille
Pipolätkää pelataan merenjäällä tulevana lauantaina – vesisade teki jäälle hyvää

Pi­po­lät­kää pe­la­taan me­ren­jääl­lä tu­le­va­na lauan­tai­na – ve­si­sa­de teki jäälle hyvää

07.02.2023 14:00
Tilaajille
Thomas Ahlström teki ensin muutaman päivän reissun Ukrainaan, sitten pikavierailun Raaheen ja aikoi ajaa piakkoin taas Ukrainaan

Thomas Ahl­ström teki ensin muu­ta­man päivän reissun Uk­rai­naan, sitten pi­ka­vie­rai­lun Raaheen ja aikoi ajaa piak­koin taas Uk­rai­naan

06.02.2023 09:00
Tilaajille
MLL Raahe varmisti, että joulupukki tuo lahjan kaikille vähävaraisillekin lapsille

MLL Raahe var­mis­ti, että jou­lu­puk­ki tuo lahjan kai­kil­le vä­hä­va­rai­sil­le­kin lap­sil­le

14.12.2022 10:00 1
Tilaajille
Joni Suomisen tähtinippu kohtaa Raahe-Kiekon – joukkueen nimilistassa paljon tuttuja pelaajia

Joni Suo­mi­sen täh­ti­nip­pu kohtaa Raa­he-Kie­kon – jouk­kueen ni­mi­lis­tas­sa paljon tuttuja pe­laa­jia

22.11.2022 14:00
Tilaajille
Hämärää hommaa hiihtomajan metsikössä

Hämärää hommaa hiih­to­ma­jan met­si­kös­sä

02.09.2022 11:00
Tilaajille
Verenluovutus on hyväntekeväisyyttä

Ve­ren­luo­vu­tus on hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä

28.06.2022 15:30
Tilaajille
Raahen Vapaaehtoisilla on tällä hetkellä taloudellisesti tiukkaa, mutta luovuttamassa ei silti olla, vaan uutta suunnitellaan kaiken aikaa

Raahen Va­paa­eh­toi­sil­la on tällä het­kel­lä ta­lou­del­li­ses­ti tiuk­kaa, mutta luo­vut­ta­mas­sa ei silti olla, vaan uutta suun­ni­tel­laan kaiken aikaa

13.04.2022 09:00
Tilaajille
Ukrainaa tuetaan konserteilla ennätysmäärin: "Me ymmärrämme ukrainalaisia, hyökkäyssota on geeneissämme"

Uk­rai­naa tuetaan kon­ser­teil­la en­nä­tys­mää­rin: "Me ym­mär­räm­me uk­rai­na­lai­sia, hyök­käys­so­ta on gee­neis­säm­me"

12.04.2022 20:00
Tilaajille
Kunnilta apua Ukrainaan

Kun­nil­ta apua Uk­rai­naan

14.03.2022 09:00
Tilaajille
Paluu juurille  – Vaikka jää pehmeni pelaajien alta, Raahe Save Pond -pipolätkäturnaus oli onnistunut tapahtuma

Paluu juu­ril­le  – ­Vaik­ka jää pehmeni pe­laa­jien alta, Raahe Save Pond -pi­po­lät­kä­tur­naus oli on­nis­tu­nut ta­pah­tu­ma

12.03.2022 20:45 1
Tilaajille
Ukrainan sota on aktivoinut ihmisiä auttamaan ja toimimaan myös SPR:ssa

Uk­rai­nan sota on ak­ti­voi­nut ihmisiä aut­ta­maan ja toi­mi­maan myös SPR:ssa

12.03.2022 13:00
Tilaajille
Pipolätkää merenjäällä ilmaston puolesta

Pi­po­lät­kää me­ren­jääl­lä il­mas­ton puo­les­ta

08.03.2022 20:00 1
Tilaajille
Näin voit auttaa Ukrainan tilanteessa

Näin voit auttaa Uk­rai­nan ti­lan­tees­sa

01.03.2022 10:42
Pikapuhelu: Vähävaraisille perheille lahjakortteja

Pi­ka­pu­he­lu: Vä­hä­va­rai­sil­le per­heil­le lah­ja­kort­te­ja

03.02.2022 16:00
Tilaajille
Aivokasvainleikkauksesta toipuva Mika Yli-Maunula: “Luottoa on, että peliaikaa on vielä jäljellä”

Ai­vo­kas­vain­leik­kauk­ses­ta toipuva Mika Yli-Mau­nu­la: “Luot­toa on, että pe­li­ai­kaa on vielä jäl­jel­lä”

28.12.2021 20:00 1
Tilaajille
Tähdet tuikkivat Raahen jäähallissa perjantaina – Mika Ritoniemi: "Ykkösylivoimassa pitää olla"

Tähdet tuik­ki­vat Raahen jää­hal­lis­sa per­jan­tai­na – Mika Ri­to­nie­mi: "Yk­kö­sy­li­voi­mas­sa pitää olla"

14.12.2021 16:00 1
Tilaajille
Aimo Karppinen poimii viimeisiä lahjoituspuolukoitaan – Katso videolta poimijan vauhdikas tekniikka

Aimo Karp­pi­nen poimii vii­mei­siä lah­joi­tus­puo­lu­koi­taan – Katso vi­deol­ta poi­mi­jan vauh­di­kas tek­niik­ka

01.09.2021 10:00
Tilaajille
Reijan pyörämatka etenee aikataulussa

Reijan pyö­rä­mat­ka etenee ai­ka­tau­lus­sa

29.08.2021 18:00
Tilaajille
Reija pyöräilee hyvän asian puolesta 5 500 kilometriä

Reija pyö­räi­lee hyvän asian puo­les­ta 5 500 ki­lo­met­riä

12.08.2021 20:00
Tilaajille