Käsityöt
Käsityöt lähellä sydäntä

Kä­si­työt lähellä sydäntä

21.07.2022 19:00 3
Kuvanveisto taiteenlajina vei mennessään – Pauliina Mathlin loihtii yksityiskohtaisia taideteoksia

Ku­van­veis­to tai­teen­la­ji­na vei men­nes­sään – Pau­lii­na Mathlin loihtii yk­si­tyis­koh­tai­sia tai­de­teok­sia

20.06.2022 10:00
Tilaajille
Mummoilta malli käsillä tekemiseen

Mum­moil­ta malli käsillä te­ke­mi­seen

17.02.2022 10:22 1
Tilaajille
Raahen kaarrokeneule henkii merellistä tunnelmaa

Raahen kaar­ro­ke­neu­le henkii me­rel­lis­tä tun­nel­maa

05.02.2022 13:00 1
Tilaajille
Tuftaus on kuin taiteen tekemistä langoilla

Tuftaus on kuin taiteen te­ke­mis­tä lan­goil­la

26.11.2021 11:00 1
Tilaajille
Kirjontataide kiehtoo Lauraa nyt eniten

Kir­jon­ta­tai­de kiehtoo Lauraa nyt eniten

15.06.2021 18:30
Tilaajille
Vielä ehtii ihastelemaan Raahe-opiston kevätnäyttelyn taidonnäytteitä

Vielä ehtii ihas­te­le­maan Raa­he-opis­ton ke­vät­näyt­te­lyn tai­don­näyt­tei­tä

14.05.2021 17:00
Tilaajille
Harmaalle miehelle väriä

Har­maal­le mie­hel­le väriä

16.04.2021 14:00
Tilaajille
Mummoleima on haihtunut neulomisesta

Mum­mo­lei­ma on haih­tu­nut neu­lo­mi­ses­ta

24.01.2021 12:00
Tilaajille
Joulukranssi syntyy luonnonmateriaaleista – Katso videolta, kuinka Seija sen tekee

Jou­lu­krans­si syntyy luon­non­ma­te­riaa­leis­ta – Katso vi­deol­ta, kuinka Seija sen tekee

14.12.2020 06:00
Tilaajille
On se ihmekauppa: Puoti jossa on monta puotia

On se ih­me­kaup­pa: Puoti jossa on monta puotia

06.09.2020 20:00
Tilaajille
Marjatta kutonut 1500 villasukkaa: Sukka syntyy päivässä, pari kahdessa

Mar­jat­ta kutonut 1500 vil­la­suk­kaa: Sukka syntyy päi­väs­sä, pari kah­des­sa

22.07.2020 14:30
Tilaajille
Fiian hattu tehdään aina kantajansa näköiseksi

Fiian hattu tehdään aina kan­ta­jan­sa nä­köi­sek­si

27.06.2020 15:15
Tilaajille
Sumu puhutteli kisan äänestäjiä – Vuoden Raahe-tuote on nyt selvillä

Sumu pu­hut­te­li kisan ää­nes­tä­jiä – Vuoden Raa­he-tuo­te on nyt sel­vil­lä

26.06.2020 15:00
Tilaajille
Neulominenko naisten hommaa? Katso video: Jaakko Mylly kutoo komeita islantilaisia

Neu­lo­mi­nen­ko naisten hommaa? Katso video: Jaakko Mylly kutoo komeita is­lan­ti­lai­sia

24.05.2020 19:00 3
Tilaajille
Riikan ihanat pikkuromut: Uusi elämä unohdetuille ja särkyneille

Riikan ihanat pik­ku­ro­mut: Uusi elämä unoh­de­tuil­le ja sär­ky­neil­le

04.03.2020 10:00
Tilaajille
1300 himmeliä matkaa Raahesta Japaniin

1300 him­me­liä matkaa Raa­hes­ta Ja­pa­niin

27.01.2020 08:00
Tilaajille
Raahe-opistolla tartutaan outoihinkin kurssiehdotuksiin: Tänä keväänä järjestetään ensimmäistä kertaa Virkkausta ja viiniä -ilta

Raa­he-opis­tol­la tar­tu­taan ou­toi­hin­kin kurs­sieh­do­tuk­siin: Tänä keväänä jär­jes­te­tään en­sim­mäis­tä kertaa Virk­kaus­ta ja viiniä -ilta

21.01.2020 18:00
Tilaajille
Taideteos säilyttää perinnettä

Tai­de­teos säi­lyt­tää pe­rin­net­tä

25.11.2019 12:00
Merkit pantiin

Merkit pantiin

08.12.2017 10:33