Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Raahen seurakuntakeskus
Seurakunnan uusi kiinteistöpäällikkö aikoo tulla tutuiksi kaikkien seurakunnan kiinteistöjen kanssa

Seu­ra­kun­nan uusi kiin­teis­tö­pääl­lik­kö aikoo tulla tu­tuik­si kaik­kien seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­jen kanssa

27.01.2024 12:56
Tilaajille
Jenna Karjaluoto halusi viitosluokkalaisesta lähtien kokiksi – Toive toteutui, sillä kokki hänestä tuli

Jenna Kar­ja­luo­to halusi vii­tos­luok­ka­lai­ses­ta lähtien kokiksi – Toive to­teu­tui, sillä kokki hänestä tuli

17.01.2024 10:00
Tilaajille
Raahen seurakunnan käteisvarat vähissä – rahaa laskujen maksamiseen lainataan haudanhoitorahastoista

Raahen seu­ra­kun­nan kä­teis­va­rat vähissä – rahaa las­ku­jen mak­sa­mi­seen lai­na­taan hau­dan­hoi­to­ra­has­tois­ta

19.10.2023 08:47 1
Tilaajille
Laulua, musiikkia ja leikkiä: lapsen oikeuksia juhlittiin lasten ehdoilla

Laulua, mu­siik­kia ja leik­kiä: lapsen oi­keuk­sia juh­lit­tiin lasten eh­doil­la

30.09.2023 14:25
Seurakuntalaisille uusi koti Raahen keskustaan

Seu­ra­kun­ta­lai­sil­le uusi koti Raahen kes­kus­taan

17.08.2023 18:00 2
Tilaajille
"Rakennustarkastajalta on saatu käyttöönottolupa" – Kiinteistöpäällikkö on huojentunut seurakuntakeskuksen valmistumisesta

"Ra­ken­nus­tar­kas­ta­jal­ta on saatu käyt­töö­not­to­lu­pa" – Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö on huo­jen­tu­nut seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen val­mis­tu­mi­ses­ta

15.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Toimitusten hitaus piinaa rakennusprojektia – tällä viikolla selviää valmistuuko seurakuntakeskuksen laajennus ajoissa

Toi­mi­tus­ten hitaus piinaa ra­ken­nus­pro­jek­tia – tällä vii­kol­la selviää val­mis­tuu­ko seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nus ajoissa

12.07.2023 12:00
Tilaajille
Seurakuntakeskuksen laajennusosan rakentaminen alkaa olla jo loppusuoralla

Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nus­osan ra­ken­ta­mi­nen alkaa olla jo lop­pu­suo­ral­la

04.05.2023 16:00
Tilaajille
Raahen seurakunta ensi vuonna plussalla – Katso kuvat uudesta seurakuntakeskuksen laajennuksesta

Raahen seu­ra­kun­ta ensi vuonna plus­sal­la – Katso kuvat uudesta seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nuk­ses­ta

20.12.2022 16:00
Tilaajille