Harrastukset
Viikko
Raahelainen Mirja Lehtelä otti yhden vuoden upeimmista lintukuvista: Katso ja hämmästy

Raa­he­lai­nen Mirja Lehtelä otti yhden vuoden upeim­mis­ta lin­tu­ku­vis­ta: Katso ja häm­mäs­ty

15.10.2021 12:00
Tilaajille
Elämänsä esineitä myyvä Tero Viitamäki: "Ihmiset ostavat älyttömästi uutta, vaikka sama löytyisi käytettynä"

Elä­män­sä esi­nei­tä myyvä Tero Vii­ta­mä­ki: "Ih­mi­set ostavat älyt­tö­mäs­ti uutta, vaikka sama löy­tyi­si käy­tet­ty­nä"

15.10.2021 09:00
Tilaajille
Vintage Kulma

Vintage Kulma

14.10.2021 15:39
Tilaajille
Vilu työntää viltin alle laihaa...
Kolumni

Vilu työntää viltin alle lai­haa...

13.10.2021 07:00
Tilaajille
Kuukausi
Tullaan tutuiksi: Ida Tiittanen on kahdessa lippukunnassa toimiva partioaktiivi ja kerho-ohjaaja

Tullaan tu­tuik­si: Ida Tiit­ta­nen on kah­des­sa lip­pu­kun­nas­sa toimiva par­tio­ak­tii­vi ja ker­ho-oh­jaa­ja

08.10.2021 19:00
Tilaajille
Vanha pois asuntojen tieltä

Vanha pois asun­to­jen tieltä

08.10.2021 15:30
Tilaajille
Koreaa korona-aikaan eli miten mummu hurahti Korean aaltoon
Kolumni

Koreaa ko­ro­na-ai­kaan eli miten mummu hurahti Korean aaltoon

06.10.2021 07:00
Tilaajille
Nuorten äänitorvena – nuorisovaltuuston puheenjohtaja Noora Okkonen unelmoi Raahen jatkuvassa kylmässä tuulessa Australian lämmöstä

Nuorten ää­ni­tor­ve­na – nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Noora Okkonen unelmoi Raahen jat­ku­vas­sa kyl­mäs­sä tuu­les­sa Aust­ra­lian läm­mös­tä

02.10.2021 11:00
Tilaajille
Purjeet alas ja veneet ylös - Raahessa kävi ennätyksellinen määrä vierasveneitä

Purjeet alas ja veneet ylös - Raa­hes­sa kävi en­nä­tyk­sel­li­nen määrä vie­ras­ve­nei­tä

26.09.2021 18:00
Tilaajille
Tuomiojan Nuorisoseuran monitoimitalon rakennustyöt hyvässä vauhdissa

Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seuran mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­nus­työt hyvässä vauh­dis­sa

26.09.2021 10:00
Tilaajille
Tragikoominen näytelmä miehen elämästä – Ruukin Näyttämöllä tehtiin elämänmakuinen näytelmä improvisointiharjoituksilla

Tra­gi­koo­mi­nen näy­tel­mä miehen elä­mäs­tä – Ruukin Näyt­tä­möl­lä tehtiin elä­män­ma­kui­nen näy­tel­mä imp­ro­vi­soin­ti­har­joi­tuk­sil­la

25.09.2021 15:00
Tilaajille
Raahen musiikkiopiston lukukausimaksuihin korotus

Raahen mu­siik­ki­opis­ton lu­ku­kau­si­mak­sui­hin korotus

23.09.2021 12:11
Tilaajille
Mestareiden kilpailua ajetaan Siikajoen Vauhtimaassa – "Täällä on mahtavat systeemit"

Mes­ta­rei­den kil­pai­lua ajetaan Sii­ka­joen Vauh­ti­maas­sa – "Täällä on mah­ta­vat sys­tee­mit"

18.09.2021 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Norjalaisen Sture Trolin määränpäänä on Capo da Roca Portugalissa

Nor­ja­lai­sen Sture Trolin mää­rän­pää­nä on Capo da Roca Por­tu­ga­lis­sa

16.09.2021 18:00
Tilaajille
Haapajoki-Arkkukari-kylälle 12 väylän frisbeegolfrata – Talkoissa kymmeniä kyläläisiä perheineen

Haa­pa­jo­ki-Ark­ku­ka­ri-ky­läl­le 12 väylän fris­bee­golf­ra­ta – Tal­kois­sa kym­me­niä ky­lä­läi­siä per­hei­neen

16.09.2021 16:00
Tilaajille
Paljon aika hienoja aikuisia
Kolumni

Paljon aika hienoja ai­kui­sia

15.09.2021 10:30
Tilaajille
Siikajoen kunta sai 123 vastausta koirapuiston tarpeellisuudesta tehtyyn kyselyyn – Ruukin koirapuiston toteutusta esitetään ensi vuoden budjettiin

Sii­ka­joen kunta sai 123 vas­taus­ta koi­ra­puis­ton tar­peel­li­suu­des­ta tehtyyn ky­se­lyyn – Ruukin koi­ra­puis­ton to­teu­tus­ta esi­te­tään ensi vuoden bud­jet­tiin

13.09.2021 13:30 2
Tilaajille
Moporemonttia nuorten ehdoilla

Mo­po­re­mont­tia nuorten eh­doil­la

12.09.2021 15:30 1
Tilaajille
FC Raahen harrastevastaava Katri Liimataisen koirakin pelaa jalkapalloa – "Se käyttää pehmolelua pissalla, taluttaa itsensä lenkiltä kotiin ja tulee halaamaan"

FC Raahen har­ras­te­vas­taa­va Katri Lii­ma­tai­sen koi­ra­kin pelaa jal­ka­pal­loa – "Se käyttää peh­mo­le­lua pis­sal­la, ta­lut­taa itsensä len­kil­tä kotiin ja tulee ha­laa­maan"

11.09.2021 10:00
Tilaajille
Sakari Kanasaari ottaa komeita kuvia pimeässäkin – Taivaalla on paljon kuvattavaa syksyllä ja talvella

Sakari Ka­na­saa­ri ottaa komeita kuvia pi­meäs­sä­kin – Tai­vaal­la on paljon ku­vat­ta­vaa syk­syl­lä ja tal­vel­la

10.09.2021 09:00 1
Tilaajille