Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Harrastukset
Kuukausi
Tuomiojan Nuorisoseura juhli uutta taloa ja 111 toimintavuotta – aktiivinen toiminta on osoitus yhteishengestä, rohkeudesta ja luottamuksesta

Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seura juhli uutta taloa ja 111 toi­min­ta­vuot­ta – ak­tii­vi­nen toi­min­ta on osoitus yh­teis­hen­ges­tä, roh­keu­des­ta ja luot­ta­muk­ses­ta

28.11.2022 13:30
Tilaajille
Mummotkin saavat välillä kuulla laulua – "Koen molemmat työt mielekkäänä"

Mum­mot­kin saavat välillä kuulla laulua – "Koen mo­lem­mat työt mie­lek­kää­nä"

26.11.2022 10:00
Raahe-opiston kevään kurssien ilmoittautuminen alkaa maanantaina – Kursseja on jälleen tarjolla monipuolisesti

Raa­he-opis­ton kevään kurs­sien il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa maa­nan­tai­na – Kurs­se­ja on jälleen tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti

24.11.2022 16:00
Rakennetun ympäristön lautakunta hylkäsi ajatuksen laajentaa Arina Areena esitetyllä talkootyömallilla

Ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön lau­ta­kun­ta hylkäsi aja­tuk­sen laa­jen­taa Arina Areena esi­te­tyl­lä tal­koo­työ­mal­lil­la

23.11.2022 16:55 18
Tilaajille
Painista se aikoinaan alkoi

Pai­nis­ta se ai­koi­naan alkoi

18.11.2022 12:00
Tilaajille
Tilkkutyö antaa vapauden: Pikkutarkasti viilaillen tai vapaasti sommitellen

Tilk­ku­työ antaa va­pau­den: Pik­ku­tar­kas­ti vii­lail­len tai va­paas­ti som­mi­tel­len

16.11.2022 12:00
Tilaajille
Vapaaehtoiset harjoittelivat, miten etsintä sujuu pimeässä marraskuisessa metsässä

Va­paa­eh­toi­set har­joit­te­li­vat, miten etsintä sujuu pi­meäs­sä mar­ras­kui­ses­sa met­säs­sä

16.11.2022 07:00
Tilaajille
Vapepan etsintä lämpökameralla kuvattuna.

Vapepan etsintä läm­pö­ka­me­ral­la ku­vat­tu­na.

16.11.2022 07:00
Tilaajille
Vapepa Raahen etsintäryhmä

Vapepa Raahen et­sin­tä­ryh­mä

16.11.2022 07:00
Tilaajille
Vapepa Raahen etsintäryhmä.

Vapepa Raahen et­sin­tä­ryh­mä.

16.11.2022 07:00
Tilaajille
Kiilun uusi pulling stadion on viivästymässä

Kiilun uusi pulling stadion on vii­väs­ty­mäs­sä

14.11.2022 12:00 1
Tilaajille
Pyhäjoen kirjastossa on Peliviikko: Peli-illat keskiviikkona ja perjantaina

Py­hä­joen kir­jas­tos­sa on Pe­li­viik­ko: Pe­li-il­lat kes­ki­viik­ko­na ja per­jan­tai­na

08.11.2022 09:26
Tilaajille
Kun Juhana Jansson näki kitaran, siitä alkoi pitkä yhteinen matka

Kun Juhana Jansson näki ki­ta­ran, siitä alkoi pitkä yh­tei­nen matka

05.11.2022 16:00 1
Tilaajille
"Kalastajainseuran strategia on kehittää paikallista kalaa tunnetummaksi ja enemmän hyödynnetyksi"

"Ka­las­ta­jain­seu­ran stra­te­gia on ke­hit­tää pai­kal­lis­ta kalaa tun­ne­tum­mak­si ja enemmän hyö­dyn­ne­tyk­si"

04.11.2022 18:59
Tilaajille
Laulava palopäällikkö on monen pokaalin mies

Laulava pa­lo­pääl­lik­kö on monen po­kaa­lin mies

02.11.2022 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Talkoolaiset loppuivat: Naistenmessut jäävät väliin

Tal­koo­lai­set lop­pui­vat: Nais­ten­mes­sut jäävät väliin

01.11.2022 16:00
Tilaajille
Eläkeliiton Pattijoen yhdistys tuli keski-ikään: Huomenna juhlitaan täydellä salilla

Elä­ke­lii­ton Pat­ti­joen yh­dis­tys tuli kes­ki-ikään: Huo­men­na juh­li­taan täy­del­lä salilla

29.10.2022 10:00
Tilaajille
Ruukin Näyttämö 40 vuotta – kevyttä poreilevaa juhlan kunniaksi

Ruukin Näyt­tä­mö 40 vuotta – kevyttä po­rei­le­vaa juhlan kun­niak­si

26.10.2022 18:00
Tilaajille
Kuntalaiset liikkumaan – "Pyrimme luomaan puitteet hyväksi tällaiselle harrastamiselle"

Kun­ta­lai­set liik­ku­maan – "Py­rim­me luomaan puit­teet hyväksi täl­lai­sel­le har­ras­ta­mi­sel­le"

21.10.2022 19:00
Tilaajille
Lapset pääsevät purkamaan energiaa ja temppuilemaan Vesipekan palloiluhalliin

Lapset pää­se­vät pur­ka­maan ener­giaa ja temp­pui­le­maan Ve­si­pe­kan pal­loi­lu­hal­liin

21.10.2022 14:00